Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Enerji Taşımacılığı (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi
TESTİN ADI:Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hazar Havzası, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğal gazın önemli bir kısmı boru hatları ile Düny’anın başka bölgelerine aktarılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgedeki boru hatlarından biri değildir?CEVAP
B

2)
I. Boru hattı
II. Deniz yolu
III. Demir yolu
IV. Kara yolu
Doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının uluslararasıtaşınmasında yukarıda verilen ulaşım türlerinden hangi ikisinin kullanılması daha avantajlıdır?CEVAP
A

3) Dünya üzerinde enerji kaynaklarının uluslararası taşınmasında boğaz ve kanalların önemi fazladır.
Aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisinin enerji taşımacılığı üzerindeki önemi diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
A

4) Enerji taşımacılığı ile ilgili olarak;
I. Petrol’ün tankerle taşınması çevre açısından tehlikeler oluşturmaktadır.
II. Kıtalararası petrol taşımacılığı için en çok kullanılan yol deniz yoludur.
III. Doğalgaz taşımacılığı için boru hatları maliyet ve çevre açısından daha uygundur.
yukarıda verilenlerden hangileri söylenir?
CEVAP
E

5) Hazar Havzası ve Orta Asya ülkelerinden Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine petrol ve doğalgazın boru hatları ile taşınması;
I. İran
II. Romanya
III. Afganistan
IV. Libya
verilen ülkelerden hangilerinin stratejik önemini artırdığı söylenir?CEVAP
B

6)Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu bölgesinin zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeleri arasında yer almaz?CEVAP
E

7) Kerkük – Yumurtalık petrol boru hattı Türkiye ile aşağıdaki ülkelerin hangisi arasında bulunmaktadır?CEVAP
A

8) Türkiye’nin uluslararsı petrol ve doğalgaz taşımacılığında önemli bir ülke olması;
I. doğalgaz rezervi bakımından zengin olması,
II. okyanuslar ile bağlantılı limanlara sahip olması,
III. enerji üretim bölgelerine yakın konumda olması
verilenlerden hangileri ile ilişkilendirilemez?
CEVAP
A

9) Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru Hattı aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrollerini uluslararası pazarlara ulaştırmaktadır?CEVAP
D

10) Petrol’ün taşınmasında deniz yolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Ancak petrolün bu yolla taşınması bazı sorunlara neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biridir?CEVAP
B

11)Hazar Havzası’ndaki doğalgazın boru hattı ile batıya taşınması bazı ülkelerin stratejik önemini artırmıştır.
Bu ülkelere örnek olarak;
I. Türkiye
II. Umman
III. Malezya
IV. Ukrayna
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
D

12)
• Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlamak.
• Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı ile birleşerek Güney Doğalgaz Koridorunu oluşturmak.
Yukarıda bir boru hattı projesinin amaçları verilmiştir.
Bu proje aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C