Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
TESTİN ADI:Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal yapıları dikkate alınarak ölçülebilir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?CEVAP
D

2) İnsani gelişme indeksi bazı kriterler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında gösterilmez?CEVAP
C

3)
I. Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
II. Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
III. Aktif volkanik dağlara sahiptir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Japonya’ya ait değildir?CEVAP
B

4)
I. Petrol ve doğalgaz ihraç eder.
II. Tropikal iklim bölgesinde toprakları vardır.
III. Pirinç üretiminde ve tüketiminde Dünya’da ilk sırada yer alır.
IV. Muson iklim bölgesinde toprakları vardır.
Nijerya ve Çin ile ilgili olarak verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin genel özellikleri arasında gösterilemez?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin gelişmişlik seviyesi diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
A

7) Gelişmiş ülkelerin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
D

8)
Teknolojik gelişmelerin yetersiz olduğu alanlarda ekonomik faaliyetler üzerinde doğal çevre koşullarının etkisinin fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Dünya haritası üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde doğal çevre koşullarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?CEVAP
B

9)
• Ulaşım sistemleri gelişmiştir.
• İnsani gelişim indeksi yüksektir.
• Çalışan nüfusun eğitim düzeyi yüksektir.

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinin verilen özelliklere sahip olması beklenir?CEVAP
C

10) • M ülkesinde aktif nüfusun yarıdan fazlası geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır.
• N ülkesinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı diğer sektörlerin toplamından fazladır.
M ve N ülkeleri karşılaştırıldığında;
I. Gelişmişlik seviyeleri
II. Dış ticaret hacimleri
III. Ortalama yaşam süreleri
verilen özelliklerden hangileri bakımından farklı olması beklenir?CEVAP
E

11)
• Tarımsal faaliyetlerle uğraşan nüfus oranı fazladır.
• Temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşanır.
• Dış ticaret kapasitesi düşüktür.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin bu özelliklere sahip olması beklenir?CEVAP
E

12) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde hava kirliliğinin fazla olduğunu söylenebilir.

Bu durumun harita üzerinde işaretlenen yerlerin hangisinde daha fazla olması beklenir?CEVAP
D