Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
TESTİN ADI:Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün verilerine göre Fransa Dünya’da en çok turist çeken ülkedir.
Bu durumun nedenleri arasında;
I. tarihi bir dokuya sahip olması,
II. sanat festivallerinin düzenlenmesi,
III. plajlara sahip olması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

2)
• Uluslararası alanda birçok örgütün merkezi bu ülkede bulunmaktadır.
• Bankacılık sisteminde oldukça gelişmiş bir Avrupa ülkesidir.
• Ülke topraklarının büyük kısmını Alp Dağları kaplamaktadır.

Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3)
• Kuzey Yarım Küre’de, İber Yarımadası üzerinde yer almaktadır.
• Ülkenin Atlas Okyanusu ve Akdeniz’e kıyısı vardır.
• Kuzey Afrika ile arasında Cebel-i Tarık Boğazı yer almaktadır.
Verilen bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?CEVAP
A

4) Gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı diğer sektörlere göre daha azdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösterilir?CEVAP
A

5) Gelişmiş ülkelerde birim alandan alınan tarımsal üretim miktarı, az gelişmiş ülkelere oranla daha fazladır.
Buna göre;
I. Mısır
II. ABD
III. Rusya
IV. Somali
verilen ülkelerin hangi ikisi diğer ikisine göre birim alanda daha fazla tarımsal üretim yapmaktadır?CEVAP
C

6) Ortalama yükseltisi az olan ve engebeli arazisi bulunmayan bir ülkede;
I. kayak turizmi,
II. karayolu ulaşımı,
III. tarım araçları üretimi,
IV. dağcılık sporları
verilen faaliyetlerden hangilerinin gelişmesi beklenmez?CEVAP
D

7) Almanya’ya ait aşağıdaki bilgilerden hangisi insani gelişim endeksinin yüksek olduğunu gösterir?CEVAP
C

8) Aşağıdaki tabloda beş farklı ülkenin ortalama yaşam süresi ve okur yazar nüfus oranı verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre hangi iki ülkenin diğerlerine göre daha fazla geliştiği söylenir?CEVAP
D

9) Nijerya’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

10)
I. Çöl
II. Muson
III. Ekvatoral
IV. Akdeniz
Yukarıda verilen iklim tiplerinden hangileri Çin Halk Cumhuriyet’inde etkili olmaktadır?CEVAP
A

11) Hollanda ihracatının yaklaşık %18’ini tarım ürünleri oluşturmaktadır.
Bu durum üzerinde;
I. intansif tarım yöntemini uygulaması,
II. sanayi ürünleri ihracatının yetersiz olması
III. tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilir politikalar uygulaması, verilenlerden hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
D

12) Aşağıdaki tabloda K, L ve M ülkelerinde çalışma çağındaki nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı verilmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?CEVAP
A