Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri
TESTİN ADI:Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle küresel ve bölgesel ölçekteki birçok kuruluşa üyedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?CEVAP
E

2) Türkiye küresel ve bölgesel ölçekteki askeri, siyasi ve ekonomik kuruluşlarla işbirliği içerisindedir.
Bu işbirliğinin nedenleri arasında;
I. Enerji bölgelerinde hak sahibi olmak
II. Dünya barışına katkı sağlamak
III. Dünya siyasetinde etkili olmak
verilenlerden hangileri gösterilebilir?CEVAP
E

3) Bir yerdeki stratejik doğal kaynaklar ve ticaret olanakları o yerin jeopolitik önemini artırmıştır.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinin günümüzde jeopolitik önemi üzerinde stratejik doğal kaynakların önemi daha fazladır?CEVAP
C

4) Orta Çağ’ın sonlarına kadar ipek ve baharat gibi ticari ürünlerin üretildiği Asya Kıtası ile bu ürünlerin pazarlandığı Avrupa Kıtası’nın ulaşım güzergâhında yer alan deniz ve okyanusların stratejik önemi fazla olmuştur.
Bu deniz ve okyanuslara örnek olarak;
I. Akdeniz
II. Hint Okyanusu
III. Büyük Okyanus
IV. Kuzey Denizi
hangileri verilebilir?CEVAP
A

5) Orta Çağ Avrupası’nda soyluluk göstergelerinden biri ipekli kumaşlardan dikilmiş kıyafetler giymekti. Ancak bu kumaşlar Avrupa’da üretilmiyordu. İpekli kumaşlar, kâğıt, porselen ve değerli taşlar Çin’de üretilerek Avrupa pazarlarına taşınıyordu.
Bu durum;
I. ticaret yollarının,
II. tarım arazilerinin,
III. turizm merkezlerinin
hangilerinin öneminin artmasında etkili olmuştur?CEVAP
A

6) İnsanlar tarafından açılan, gemilerin geçişine elverişli su yolları kanal olarak adlandırılır. Kanallar bağlantılı oldukları kıtaların, denizlerin ve okyanusların konumsal öneminin artmasını sağlamıştır.
Buna göre Süveyş kanalının açılması aşağıdaki denizlerden hangisinin önemini daha fazla artırmıştır?CEVAP
A

7) Karabiber, zencefil, tarçın gibi çeşitli baharatların yanı sıra altın, gümüş gibi değerli madenler ve mücevherler Avrupa’da çok talep gören ürünlerdi. Bu ürünlerin üretildiği bölgelerden Avrupa’ya ulaştırılması çeşitli ulaşım yollarının oluşmasına neden olmuştur.
Bu amaçla;
I. Nato
II. İpek
III. Baharat
yollarından hangileri oluşmuştur?CEVAP
E

8) Coğrafi Keşifler sonucunda Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının dışında yeni kıtalar keşfedilmiş, Asya ve Avrupa arasında deniz ulaşımının sağlanacağı yeni güzergâhlar ortaya çıkmıştır. Bu durum Asya ve Avrupa arasındaki ipek ve baharat ticareti sebebiyle ön plana çıkan limanların öneminin azalmasına neden olmuştur.

Bu sebeple aşağıdaki denizlerden hangisinin kıyısında yer alan limanların önemi azalmıştır?CEVAP
B

9) 1880 yılında yapımına başlanan ve 1914 yılında tamamlanan Panama Kanalı, Orta Amerika’nın dar bir kesiminde Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu deniz ulaşımı açısından birbirine bağlar. Kanal açılmadan önce gemiler Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a geçmek için Güney Amerika Kıtası’nı dolaşıyordu.
Bu kanalın açılması ile aşağıdaki boğazlardan hangisinin önemi azalmıştır?CEVAP
C

10) Orta Doğu ülkelerindeki petrolün gelişmiş ülkelere ticareti ile birlikte bazı su yollarının deniz ulaşımındaki kullanımı artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenle kullanımı artan su yollarından biri değildir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi Mısır’ın coğrafi konumunun bölgesel ve küresel etkileri arasında gösterilmez?CEVAP
E

12)
I. Akdeniz’in dünya ticaretindeki öneminin artması
II. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında deniz yolu ulaşımının gelişmesi
III. Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticaretinde sürenin kısalması
Yukarıdakilerden hangileri Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla ortaya çıkmamıştır?CEVAP
B