Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
TESTİN ADI:Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kentleşme hızı ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde az gelişen yerlere göre daha hızlı olmaktadır.
Buna göre;
I. Çatalca Kocaeli Yarımadası
II. Ergene Havzası
III. Taşeli Platosu
IV. Çukurova
verilen yerlerin hangi ikisinde kentleşme hızı diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
D

2)
Harita üzerinde gösterilen taralı alanların hangisinde yer şekilleri nedeniyle ekonomik faaliyetler fazla gelişme göstermemiştir?CEVAP
D

3) Kırdan kente göç sonucunda nüfus artış hızı, sanayileşme hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez?CEVAP
A

4) I. Tarımsal faaliyetlerde makine kullanımının artması
II. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi
III. Kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin yetersiz olması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler üzerinde etkili olduğu söylenir?CEVAP
D

5) Gebze ve çevresi sanayileşmeye bağlı olarak yoğun göç almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak meydana gelebilecek sorunlardan biri değildir?
CEVAP
D

6)
I. İlk çağlarda verimli toprakların bulunduğu alanlar yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.
II. Orta Çağda şehirleşmenin hız kazanmasında bilişim teknolojilerinin gelişmesi etkili olmuştur.
III. Yeni Çağda sanayi alanındaki buluş ve icatlar şehirlerin önemini artırmıştır.
Şehirleşmenin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

7) Aşağıda verilen yerlerden hangisi kentlerin çekici faktörleri arasında gösterilemez?CEVAP
A

8) Sanayileşme ve göç olgularının şehirleşme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bazı önlemler almak gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?CEVAP
B

9) Günümüzde kırdan kentlere doğru yapılan göçler üzerinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır?CEVAP
B

10) Aşağıda verilenlerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?CEVAP
D

11) Günümüzde aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yoğun olduğu yerlere daha fazla göç edilmektedir?CEVAP
B

12) Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel olanakları gelişmiş şehirler yoğun bir şekilde göç alırlar.
Bu durum aşağıda verilen şehirlerin hangisinde diğerlerine göre daha azdır?
CEVAP
E