Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Sıcak Çatışma Bölgeleri (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Sıcak Çatışma Bölgeleri
TESTİN ADI:Sıcak Çatışma Bölgeleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıcak Çatışma Bölgeleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Doğu Afrika açsından hayati bir öneme sahip olan Nil Nehri sularının kullanımı konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu konuda sorun yaşayanülkelerden biri değildir?CEVAP
E

2) Sınır aşan sular iki ya da daha fazla ülkenin topraklarını geçerek akan sular olup, suyun doğduğu ülke ile aktığı ülkeler arasında kullanımının eşit olması söz konusu olmayan sulardır. Bu suların doğduğu ülkelerde elektrik enerjisi üretimi ve tarımsal sulama amaçlı kullanımı nehrin geçtiği diğer ülkelerin tepkilerine yol açmaktadır. Türkiye’den doğan Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının başka ülkelerden de geçmesi Türkiye ile bu ülkeler arasında zaman zaman sorun oluşturmaktadır.
Bu nehirlerin sularının kullanımı konusunda Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisi ile sorun yaşamaktadır?CEVAP
A

3) Uluslararası sorunlara neden olan unsurları doğal ve beşeri unsurlar olarak sınıflandırmak mümkündür.
Böyle bir sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında gösterilemez?CEVAP
E

4) 1956 yılında İsrail’in Sina Yarımadası’nı işgal etmesi İsrail’in aşağıda verilen ülkelerden hangisi ile sorun yaşamasına neden olmuştur?CEVAP
C

5)
I. Enerji kaynakları
II. Su kaynakları
III. Dini mekânlar
Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan unsurlar arasında gösterilir?CEVAP
E

6) Aşağıda yaşanan sorunlardan hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendirmektedir?CEVAP
C

7) Orta Doğu ülkeleri arasında yaşanan sorunlardan biri de su kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu durumun nedeni olarak;
I. Asya Kıtası üzerinde yer almaları,
II. Bölgeye düşen yıllık yağış miktarının yetersiz olması,
III. Birden fazla ülkenin sınırları içinden geçen akarsuların bulunması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
D

8) Geleceğin dünyasında su kaynaklarının azalacağı ve sınır aşan sular sorununun giderek artacağı öngörülmektedir.
Bu sorunun yaşanmasında;

I. aşırı nüfus artışı,
II. küresel iklim değişikliği,
III. su kaynaklarının kirletilmesi
unsurlarından hangileri neden olarak gösterilebilir?
CEVAP
E

9) Aşağıda ülkeler ve bu ülkeler arasında yaşanan sorunların nedeni eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

10)
I. İskandinavya
II. Kafkasya
III. Kuzey Afrika
Yukarıda verilen bölgelerden hangileri sıcak çatışmaların yaşandığı yerler arasında gösterilmez?CEVAP
A

11) Suriye ile İsrail arasında Golan tepelerinde bulunan doğal kaynakların yönetimi konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Bu doğal kaynak aşağıda verilenlerden hangisidir?CEVAP
A

12) Aşağıda günümüz çatışmalarına neden olan faktörler verilmiştir.
I. su sorunu,
II. petrol sorunu,
III. sınır anlaşmazlıkları
Bu sorunlardan hangileri Filistin ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların nedeni olarak gösterilir?CEVAP
B