Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
TESTİN ADI:Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Ekonomik değerler
II. İklim özellikleri
III. Politik değerler
IV. Stratejik kaynaklar
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik konumu üzerinde etkili olan değişen unsurlar arasında yer alır?CEVAP
B

2) Aşağıda Türkiye’nin bazı özellikleri verilmiştir.
I. Bitki örtüsü çeşidinin fazla olması
II. Ortalama yükseltisinin fazla olması
III. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip olması
IV. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yer alması
Bu özelliklerden hangilerinin Türkiye’nin jeopolitik önemini artırdığı söylenir?CEVAP
E

3) Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Türkiye’nin jeopolitiği üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
C

4) Türkiye Ortadoğu’nun ve Hazar havzasının enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasında köprü vazifesi görmektedir.
Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
E

5) İlk çağlardan beri Anadolu’da kurulan ve çeşitli uygarlıkları besleyen kervan yolları etkinliğini yitirince, Anadolu’da transit ticarete bağlı olarak oluşan zengin dönem sona ermiştir.
Bu bilgiye bakılarak bir ülkenin jeopolitiği üzerinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?CEVAP
C

7) Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bazı özelliklerinin olumsuz etkileri de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz etkilere örnek olarak gösterilebilir?CEVAP
C

8)Türkiye’nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedenleri arasında;
I. Petrol ve doğal gaz kaynakları
II. Büyük devletlerin çıkarları
III. Etnik farklılıklar
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

9) Uluslararası güç dengeleri arasında oluşan rekabet ve soğuk savaş ülkemizi küresel ve bölgesel ölçekli siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle işbirliğine yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu amaçla üye olduğu askeri bir örgüttür?CEVAP
C

10)
I. Makedonya Sorunu
II. Batı Trakya Sorunu
III. Bosna – Hersek Sorunu
Yukarıda ülkemizi doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen bazı sorunlar verilmiştir.
Bu sorunlardan hangileri ülkemizi doğrudan etkilemektedir?CEVAP
B

11)
I. Süveyş Kanalı’nın açılması
II. Avrasya Tüneli’nin açılması
III. Manş Tüneli’nin açılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde etkili olmamıştır?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kafkasya’daki jeopolitik önemi üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?CEVAP
A