Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de İç ve Dış Ticaret (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de İç ve Dış Ticaret
TESTİN ADI:Türkiye’de İç ve Dış Ticaret
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de İç ve Dış Ticaret Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
A

2) İstanbul ülkemizin en büyük iç ve dış ticaret merkezidir.
Bu durum üzerinde;
I. Hinterlandı geniş bir limana sahip olması
II. Kıtaları birbirine bağlayan konumda olması
III. Finans kuruluşlarının fazla olması
verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?
CEVAP
E

3) Aşağıdaki grafikte N ülkesinin 2010 yılı dış alım ve dış satım miktarının aylara göre dağılımı gösterilmiştir.

I. Dış satım gelirinin en fazla olduğu ürün
II. Dış ticaret açığının en az olduğu ay
III. Dış satımın en fazla yapıldığı ülkeler
IV. Dış alım giderinin en çok olduğu ay
Bu grafiğe bakılarak N ülkesinin ekonomik özellikleri hakkında numaralandırılarak verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

4) Ülkemizde sırasıyla iç ticaretin en fazla geliştiği şehirlerimiz İstanbul, İzmir, Ankara’dır.
Buna göre bu şehirlerimiz özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

5) İzmir’in Türkiye’nin ikinci büyük ticaret şehri olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?CEVAP
E

6) Aşağıdaki tabloda Türkiye’de ihracatın ekonomik sektörlere göre dağılımı (milyon dolar) gösterilmiştir.

Bu tablodan faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa yanlış olur?CEVAP
C

7) Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerin hangisi ile ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizin ihracat gelirleri içindeki payı diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
E

9) I. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ürünlerinin dağıtımının kolaylaşması
II. Sanayi kuruluşlarının belli alanlarda yoğunlaşması
III. Endüstri ürünleri çeşidinin artış göstermesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisi vardır?CEVAP
E

10)
Harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinin ticaret hacminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir?CEVAP
A

11) I. Mersin ve çevresi
II. Sinop ve çevresi
III. Gaziantep ve çevresi
IV. Bingöl ve çevresi
Yukarıda verilen yerlerden hangi ikisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha fazladır?CEVAP
B

12)
I. Enerji üretiminin fazla olduğu bölgeler ile enerji tüketiminin fazla olduğu bölgelerin farklı olması
II. Sanayi kuruluşlarının ülke içindeki dağılışının düzensiz olması
III. Bölgeler arasında ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde etkisinden söz edilir?CEVAP
E