Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
TESTİN ADI:Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla ve yer şekillerinin engebeli olması, kara yolu ve demir yolu yapım maliyetinin yüksek olmasına neden olmuştur.
Buna göre, ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangileri arasında aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan demir yolu maliyetinin daha düşük olması beklenir?CEVAP
D

2)
I. Ekonomik faaliyet türleri
II. Coğrafi konum özellikleri
III. Yeryüzü şekilleri
Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan doğal faktörler arasında gösterilir?CEVAP
D

3) Ülkemizde transit taşımacılığın gelişmiş olması öncelikle ülkemizin hangi özelliğinin bir sonucudur?CEVAP
C

4) Ülkemizde bazı şehirler gelişip büyümesinde kara yollarının kavşak noktasında bulunması etkili olmuştur.
Aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinin gelişimi üzerinde bu durumun etkisi daha fazladır?CEVAP
A

5) Ülkemiz konum özellikleri nedeniyle enerji taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Doğu- Batı arasında enerji taşımacılığında kilit bir konumdadır.
Bu durum dikkate alındığında;
I. Ortadoğu
II. Batı Avrupa
III. Kafkasya
IV. Orta Afrika
Verilen yerlerden hangilerinin enerji kaynaklarının pazarlamasında ülkemizin etkisi vardır?CEVAP
B

6) Hinterland, bir limanın etkileşimde bulunduğu art bölgesinin genişliğidir.
Buna göre aşağıda verilen limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerine göre daha geniştir?CEVAP
B

7) Dünyadaki önemli ulaşım projelerinden biri olan Marmaray Projesi’nin Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki bölümü 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Bu proje hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

8) Ankara’dan aşağıda verilen şehirlerimizden hangisine yüksek hızlı tren ile ulaşılmaz?CEVAP
E

9)
I. Yol yapım maliyetinin düşük olması
II. Her yere ulaşılabilmesi
III. Daha güvenli olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de karayolu ulaşımının demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım türlerine göre daha çok gelişmiş olmasının nedenidir?CEVAP
B

10) Batı Anadolu dağları doğu- batı yönde uzanan kırılmalar ile oluşmuş horst alanlarıdır. Bu dağların arasında graben denilen çöküntü alanları bulunmaktadır.
Bu durumun;
I. Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması,
II. Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması,
III. İzmir limanının art bölgesinin geniş olması
Verilenlerden hangileri üzerinde etkisi vardır?CEVAP
E

11) Aşağıda verilen doğal çevre faktörlerinden hangisinin ülkemizin karayolu ulaşımı üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?CEVAP
C

12)
I. Ağrı, Ahmed-i Hani Havalimanı
II. Trabzon Havalimanı
III. Merzifon Havalimanı
IV. Bursa Yenişehir Havalimanı
Yukarıda verilen havalimanlarımızdan hangilerinde sadece iç hat seferleri yapmaktadır?CEVAP
B