Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması
TESTİN ADI:Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir mekanın bölge özelliğine sahip olabilmesi için o mekanda belirli olaylar arasında benzerliğin ve karşılıklı ilişkilerin olması gerekmektedir. Eğer bir mekan üzerindeki olaylar arasında karşılıklı neden sonuç ilişkisi bulunmuyorsa o mekan parçası bir bölge özelliği taşımaz.
Buna göre bölge kavramı hakkında aşağıda verilenlerden hangisi daha kapsamlı bir yargıdır?CEVAP
D

2)
Türkiye’de iklim özelliklerine göre bölgeler oluşturulduğunda haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi Karasal iklim bölgesi sınırları içerisinde yer alır?CEVAP
A

3) Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. Bu durum beşeri, ekonomik ve siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgelerde daha kısa sürede görülmektedir.
Buna göre, aşağıdaki özelliklere göre belirlenmiş bölgelerden hangisinin sınırlarının daha uzun sürede değişikliğe uğraması beklenir?CEVAP
B

4) Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt geneline ulaşımının sağlanması gibi amaçlarla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir. Ülkemizde İşlevsel yönetim bölgeleri yerel ve merkeze bağlı yönetimler olarak ikiye ayrılır.
Buna göre;
I. Belediyeler
II. Valilikler
III. Kaymakamlıklar
IV. Muhtarlıklar
yönetimlerden hangileri merkeze bağlı yönetimler içerisinde yer alır?CEVAP
C

5)
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi;
• sanayi,
• ticaret,
• turizm,
• tarım
özelliklerin hepsine göre belirlenmiş bölgelerin içinde yer alır?CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projeleri ile hedeflenen gelişmeler arasında gösterilmez?CEVAP
E

7) Doğu Karadeniz Projesinin amacı sosyal ve ekonomik açıdan gelişme seviyesi düşük olan Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinin kalkınmasını sağlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalar arasında gösterilmez?CEVAP
D

8)
Harita üzerinde gösterilen yerlerden hangisi;
• Akdeniz İklim Bölgesi
• Tarımsal Üretim Bölgesi
• Ovalık Bölge
bölgeleri içerisinde yer almaktadırCEVAP
C

9) Doğu Anadolu Projesinin hedefleri arasında;
I. Bölge içerisinde yapılan ticari faaliyetlerde hayvancılığın payının artırılması
II. Bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli ham madde kaynağının bölge dışından temin edilmesi
III. Bölgede hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için mera alanlarının ıslah edilmesi
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

10) Türkiye’de gelişme potansiyeline sahip olup ancak yeterince gelişememiş yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmıştır.
Aşağıda verilen kalkınma projelerinden hangisi kömür işletmelerinden daha verimli yararlanmayı hedefler?CEVAP
D

11) Yer şekillerinin engebeli ve yıllık yağış miktarının fazla olduğu bir yer için ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınma projeleri hazırlanacaktır.
Aşağıdaki projelerden hangisi bu bölgenin ekonomik alanda gelişimini sağlamak için diğerlerinden daha uygundur?CEVAP
C

12)
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanlar yeryüzü şekillerine göre bölge oluşturulursa hangisi ovalık bölge özelliği gösterir?CEVAP
C