Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
TESTİN ADI:Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Uygarlıklar beşiği olarak bilinen ülkemiz kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de çok fazla sayıda turizm değerine sahiptir.
Ülkemizin aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi doğal güzellikleri arasında gösterilmez?CEVAP
C

2) Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizmi Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişme göstermiştir.
Bu durumun nedenleri arasında;
I. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması
II. Güneşli gün sayısının fazla olması
III. İnce kumlu plajların fazla olması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

3) Son yıllarda ülkemiz için uluslararası turizmin önemi giderek artmıştır. Ülkemizin kültürel ve doğal güzelliklerinin tamamı henüz iç ve dış turizmin kullanımına sunulamamıştır. Buna rağmen ülkemiz dünyada en çok turist çeken ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadır.
Kültürel ve doğal güzelliklerin ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için;
I. Doğal güzelliklerin tanıtımına ağırlık verilmesi
II. Turizm sektöründe çalışan kişi sayısının artırılması III. Ülkemize gelen turistlerin alışveriş olanaklarının artırılması
verilenlerden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
D

4) Ülkemizde aşağıda verilen turizm türlerinden hangisinin diğerlerine göre daha fazla turist çektiği söylenir?CEVAP
C

5) Aşağıda ülkemizin turizm değerlerine ait bilgiler verilmiştir.
• Volkanik kayaçların aşınması ile oluşmuş yer şekilleridir. Bu şekillerin içleri geçmiş dönemlerde oyularak yerleşme amaçlı kullanılmıştır.
• Bizans İmparatoru tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılmıştır.
• Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alan tarihi kalıntılardır. 1987 yılında Dünya mirası listesine alınmıştır.
• Osmanlı padişahı II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği yapıdır.
Verilenler arasında hangi turizm değerlerimize ait bilgi bulunmamaktadır?CEVAP
C

6)
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde yer şekli ve iklim özellikleri sebebiyle kayak turizminin gelişmesi beklenmez?CEVAP
E

7) Aşağıda ülkemize ait bazı özellikler verilmiştir.
• Akarsuların akış hızları yüksektir.
• Endemik bitki türleri yaygındır.
• Sulak alanlar bakımından zengindir.
• Jeotermal kaynaklar bakımından zengindir.
Bu özellikler verilen turizm faaliyetlerinden hangisinin gelişmesi üzerinde etkili olmamıştır?CEVAP
E

8) Ülkemizde turizm çeşitliliği üzerinde mağaralar önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde mağara turizminin diğerlerine göre daha fazla geliştiği söylenir?CEVAP
C

9) Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü rafting, kano ve nehir kayağı için elverişlidir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu akarsular arasında gösterilmez?CEVAP
A

10)
• Fethiye
• Alaçatı
• Ayvalık
Yukarıda verilen yerlerde ortak olan turizm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11)
Aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi harita üzerinde işaretlenen kentlerden birine ait değildir?CEVAP
A

12) Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin turizm potansiyeli üzerinde tarihi taş evlerin varlığından söz edilir?CEVAP
B