Kazanım Testleri

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma (2019-2020)

12. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma
TESTİN ADI:Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir yerde ulaşım sistemlerinin gelişmesinin şehirleşme üzerinde etkili olduğu gibi şehirleşmenin gelişim göstermesi de ulaşım sistemleri üzerinde etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi şehirleşmenin ulaşım sistemleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?CEVAP
C

2) Ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörleri doğal ve beşeri faktörler olarak iki grupta toplamak mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden biridir?CEVAP
A

3) Günümüzdeki modern ulaşım sistemlerin gelişmesi üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?CEVAP
A

4) Ulaşım sistemlerinin ekonomik faaliyetlerle ilişkisi dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

5) Türkiye mevcut taşıma seçenekleri bakımından zenginbir ülkedir.
Türkiyenin böyle bir zenginliğe sahip olması üzerinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha fazladır?CEVAP
A

6) Ülkemiz özellikle coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Hazar Havzası gibi stratejik öneme sahip yerlerin kilit noktasında yer alır.
Bu durum dikkate alındığında aşağıda verilen yerlerden hangisinin enerji ihtiyacının karşılanması üzerinde Türkiye’nin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

7) Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olması ve yer şekillerinin engebeli olması sebebiyle Türkiye’de genel olarak yol yapım maliyeti yüksektir.
Buna göre Türkiye’de aşağıda verilen yerlerin hangisinde aynı uzunlukta ve aynı genişlikte yapılacak olan kara yolunun maliyetinin daha yüksek olması beklenir?CEVAP
A

8) Ulaştırma sektörünün başlıca amacı; Ekonomik gelişmenin ve özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştırma talebini emniyetli, sürartli, güvenli, verimli şekilde ve minumum maliyetle gerçekleştirmektir. Ülkemizin ekonomik kaynaklarının iyi bir şekilde işletilmesi, iç ve dış ticaretin geliştirilmesi ancak emniyetli, sürartli ve güvenli bir ulaşım ağıyla mümkündür. Ulaştırma sektörü Türkiye’nin milli gelirinde %7 civarında bir paya sahiptir.
Ulaştırma sektörünün ekonomi üzerindeki etkileri ile ilgili;
I. İstihdam sağlar.
II. Gelir dağılımının düzenlenmesine fayda sağlar.
III. Üretim faktörlerinin hareketliliğini ve verimini artırır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?CEVAP
E

9) Aşağıdaki havalimanı ve bulunduğu şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

10)
I. Konya – Ankara
II. Ankara – Sivas
III. Eskişehir – İstanbul
Ülkemizde yüksek hızlı tren projelerinden bazılarının tamamlanmasının yanında, bazılarının da yapımı devam etmektedir.
Yukarıdaki YHT projelerinden hangilerinin yapımı devam etmektedir?CEVAP
B

11)
• Yer şekillerinin engebeli olması sebebiyle deniz alanına dolgu yapılarak kurulmuştur.
• Türkiye’nin deniz üzerine kurulan tek havalimanı projesidir.
Yukarıda özellikleri verilen havalimanı hangi iki kentin arasında inşa edilmiştir?CEVAP
E

12) Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E