Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Güncel Dinî Meseleler – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Güncel Dinî Meseleler
TESTİN ADI:Güncel Dinî Meseleler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güncel Dinî Meseleler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi kişinin malını kullanımıyla ilgili bir yargıdır?CEVAP
A

2) Aşağıdaki malın tasarrufuyla ilgili ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
E

3) Bir kimsenin sahip olup üzerinde her türlü tasarrufta bulunabildiği şeylere mülk denir. Mülk sahibine ise malik denir. Mülkiyet, malike malın kendisinden yahut kirasından yararlanma, bu malı devrettiği takdirde karşılığını alma yetki ve hakkını verir
Bu metinde bir malikin mülküyle ilgili;
I. kullanma,
II. miras bırakma,
III. bedelini alarak verme
tasarruflarından hangilerine değinilmemiştir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam dininin mala bakışı açısından doğru değildir?CEVAP
D

5)
“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.” (Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayet,
I. Mülkiyet hakkı,
II. Ticaret hukuku,
III. Medeni kanun
kavramlarından hangileriyle ilgilidir?CEVAP
D

6) İslam dini malı olan kişileri paylaşmaya, yoksulu görüp gözetmeye, helal yoldan kazanmaya ve harcamaya yönlendirir. Mal sahibi olmayanlara ise başkalarına muhtaç olmamak için çalışmayı ve meşru yollardan rızık temin etmeyi tavsiye eder. Sahip olunan malların sırf kendi menfaati için kullanılmasını ve daha çok kazanmak için yığılmasını eleştirir. Cömert olanları övdüğü gibi cimrileri de kınar.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın başlığı olmaya daha uygundur?CEVAP
B

7)
Bu görselin mesajı aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisiyle ilişkili değildir?CEVAP
C

8)
• Şüpheli şeylerden sakınmak gereklidir.
• Temiz, akıl ve beden sağlığına yararlı gıdalar yenilmelidir.
• Miktarın az veya çok olması bir şeyin haram hükmünü değiştirmez.
• Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine dikkat edilmelidir.
Bu ilkelerle ilgili,
I. Malın kullanımıyla ilgili kurallardır.
II. Gıdanın helal olmasıyla ilgili ölçütlerdir.
III. İnananların beslenmeyle ilgili tercihleridir.
sonuçlarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Aşağıdaki ayetlerin hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

10) “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide suresi, 90. ayet)
Bu ayetten,
I. Bağımlılık yapan her türle maddeden uzak durulmalıdır.
II. Haramlar insan ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır.
III. Emek vermeden para kazanmak Allah’ın onayladığı bir kazanç yolu değildir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?CEVAP
E