Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Güncel Dinî Meseleler – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Güncel Dinî Meseleler
TESTİN ADI:Güncel Dinî Meseleler – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Güncel Dinî Meseleler – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onayladığı bir tutum değildir?CEVAP
E

2)İslam’a göre insan, gerek hayatta ve gerekse vefatından sonra dokunulmazdır.
Buna göre;
I. Ölüm nedenini bulmak için otopsi yapmak,
II. Hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermek,
III. Bir insandan diğerine tedavi maksatlı organ nakletmek
durumlarından hangileri bu ilkeye aykırıdır?CEVAP
B

3) Aşağıdaki ilkelerden hangisi organ nakli ile ilgili değildir?CEVAP
C

4) “Kuşkusuz birinizin sırtında odun taşıyıp satması, herhangi bir kimseden dilenmesinden daha hayırlıdır.”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
CEVAP
C

5)
Hastalıklara çare aramak hem fıtri hem dinî bir gerekliliktir. Bu nedenle İslam âlimleri, uzman ve dinine bağlı bir doktorun hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi hâlinde kullanımını caiz görmüşlerdir.
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?CEVAP
A

6) İslam’a göre insanın yaşama hakkının kutsal kabul edilmesi hayatın kaynağının mutlak diri (hay) olan Allah’tan gelmesindendir denebilir. Dolayısıyla hayat dokunulmaz olarak kabul edilir. Çünkü canı insana bahşetmek de almak da Allah’ın yetkisindedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargıya doğrudan ulaştırmaz?CEVAP
B

7) “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur.”
Bu hadisten;
I. Özel yaşamın gizliliği gözetilmelidir.
II. Kutsal kabul edilen günler değerlendirilmelidir.
III. İnsanın doğuştan getirdiği haklara saygı gösterilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

8)
• “Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.”
• “… Peygamberimizin yanından bir cenaze geçti ve ayağa kalktı. Kendisine ‘O bir Yahudi’dir.’ denilince, ‘O da bir can değil mi?‘ buyurdu.”
Bu hadislerden;
I. Hata eden insanlar affedilmelidir.
II. İnsana değer verilmeli ve onuru korunmalıdır.
III. İnsanları incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?CEVAP
A

9) “Yetim malına, erginlik çağına erişene kadar onun yararına olması dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. Allah’a olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır.” (En’âm suresi, 152. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?CEVAP
D

10)“Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. …” (Maide suresi, 32. ayet)
Buna göre
I. İntihar,
II. Kan bağışı,
III. Haram maddelerle tedavi
durumlarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?CEVAP
E

11)
Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber muhacirler ile ensarı kardeş ilan etmişti. Abdurrahman b. Avf’ı, Sa’d b. Rebi’nin kardeşi yapmıştı. Zengin bir adam olan Hz. Sa’d, Hz. Abdurrahman’ı evine götürdü, tüm servetini ortaya koydu ve “Bunların yarısı senin, yarısı benim; istediğin gibi harcayabilirsin.” dedi. Hz. Abdurrahman, “Hayır kardeşim! Allah malında mülkünde, çoluk ve çocuğunda sana hayır ve bereket versin! Sen bana çarşının yerini göster, yeter!” dedi. O, küçük şeyler alıp satarak ticarete başladı ve kısa sürede zengin oldu.
Buna göre,
I. “… Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedel bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü de fazla alırız. …” (Yusuf suresi, 65. ayet)
II. “… Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır.” (Bakara suresi, 267. ayet)
III. “Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı.” (Zariyat suresi,19. ayet)
numaralanmış ayetlerden hangisi Hz. Sa’d’ın tutumuyla ilişkilendirilebilir?CEVAP
C