Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi akımlardan biri değildir?CEVAP
A
2)
• Pir-i Türkistan olarak anılmaktadır.
• Türkistan’da bulunan Yesi şehrinde doğmuştur.
• Hocasının vefatından sonra pek çok öğrenci yetiştirmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisiyle ilgilidir?CEVAP
D

3) Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi’ye aittir?CEVAP
E

4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hoca Ahmet Yesevi’yle ilgili değildir?CEVAP
B

5)
• Devamlı abdestli gezmek
• Züht ve takvaya önem vermek
• Kur’an ve sünnete uygun yaşamak
Bunlar aşağıdaki tasavvufi akımlardan hangisinin ilkeleridir?CEVAP
C

6) Yesevilik’te insan Allah ilişkisinin önemli bir yeri vardır. Buna göre insan her an Yüce Allah’a yaklaşma gayreti içinde olmalıdır. Allah’tan korkmalı fakat hiçbir zaman O’ndan ümidini kesmemelidir. Her an Allah’ı anmalı, sürekli Allah’a kavuşacağı zamanı düşünmelidir.
Bu metinde savunulan düşünce aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?CEVAP
B

7) Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi akımlardan Kadiriliğin ilkelerinden biri değildir?CEVAP
C

9) Kadiriliğin Anadolu’da tanınmasını ve yayılmasını sağlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10) Kadirilikte önemli görülen;
I. verilen sözü mutlaka yerine getirmek,
II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek,
III. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
IV. haksızlığa uğramış olsa bile beddua etmekten kaçınmak
ilkelerinden hangilerinde “kanaatkâr olmak” vurgulanmaktadır?CEVAP
A

11)
• Bilgisi, güzel ahlakı ve ilmî sohbetleriyle insanları etkilemiştir.
• Tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat gibi ilimleri Bağdat’ta tahsil etmiştir.
• Adıyla anılan tasavvufi akım Anadolu başta olmak üzere pek çok yere yayılmıştır.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

12)
Tasavvufi düşünce genel olarak üç dönemde incelenmiştir. Bu dönemler şu şekilde isimlendirilmiştir: Züht Dönemi, Tasavvuf Dönemi ve Tarikat Dönemi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Züht Dönemi mutasavvıflardandır?CEVAP
E