Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi cem töreninde görevli olan on iki hizmet sahibinden birisi değildir?CEVAP
B

2)
• Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi anlamlara gelir.
• Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleştirilen ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder.
Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?CEVAP
A

3) Cem töreninde “tören erkânını yöneten, kişiye” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) Alevi-Bektaşilikte vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemi yapılır. Ölen kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılır. Borcu varsa ödenir, alacağı varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Bu cem törenine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) Cem törenlerinde, “tevhit, mersiye, semah, nevruziye söyleme” hizmetini yapana verilen ad aşasıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Köken itibariyle Medine Kardeşlik Sözleşmesi’ne dayandırılan ve evli olan iki kişinin, aileleriyle birlikte kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın huzurunda ikrar verip kardeş olmasıdır.
Alevilik-Bektaşilikteki bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Bism-i Şâh Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola. Secdeye inen başlarınız ağrı, dert görmeye. Muratlarımız hâsıl ola… Allah iki cihanda korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyleye. Dertlerimize derman gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza ödeme kolaylığı nasip eyleye…
Dedenin cem töreninde ettiği bu duaya Alevi-Bektaşi kültüründe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8)
• Alevilik-Bektaşilikte çok önem verilen uygulamalardan biridir.
• İlahi ve deyişler eşliğinde, Yüce Allah’a duyulan aşk ve sevgiyle onun güzel isimlerinden biri anılarak ayakta yapılır.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayında yapılan uygulamalardan biri değildir?CEVAP
C

10) Alevîlik – Bektaşîlik düşüncesinde Muharrem ayını önemli kılan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi cemin yapılışı esnasında gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?CEVAP
E

12) “Müminler ancak kardeştirler.Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat suresi, 10. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin altı çizili ibaresiyle doğrudan ilgilidir?CEVAP
E