Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam ve Bilim – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve Bilim
TESTİN ADI:İslam ve Bilim – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve Bilim – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İslami ilimler ve Müslüman âlimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) İslam’ın ilk dönemlerinde, günümüzdeki ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Halife Memun tarafından Bağdat’ta kuruldu. İçinde kütüphane, rasathane vb. barındıran bu bilim merkezinde aynı zamanda çeviri faaliyetleri de yapılıyordu.
Bu parçada sözü edilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) Müslüman bilim adamlarının bilim ve medeniyet alanında gerçekleştirdikleri “ilkler” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

5) İslam dininin inanç esaslarını ayet ve hadislerin yanı sıra akli delilleri de kullanarak açıklayan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

6) İlk medresenin kim tarafından nerede kurulduğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?CEVAP
C

7) • Eski astronomi ile modern astronomi arasında bir köprü olarak kabul edilir.
• 5. yüzyılda Semerkant’ta kurduğu rasathane halen varlığını sürdürmektedir.
• Batılı bilim insanlarınca 15. yüzyılın en büyük astronomu olarak kabul edilmiştir.
• Ansiklopedik eserler yazmış ve tanınmış başka astronomi bilginlerini de yetiştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen Türk asıllı Müslüman bilgin aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Müslüman bilginlerden Seydi Ali Reis, Uluğ Bey ve Kâtip Çelebi aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?CEVAP
C

9) Müslümanların en çok ilgi duydukları bilim dallarından biri de tıp bilimidir. Peygamberimizin tıp ile ilgili söz ve uygulamalarını, “Tıbb-ı Nebevi” adıyla hayata geçiren Müslüman ilim adamları, bu çalışma ile bugünkü koruyucu hekimliğin temelini atmışlardır.
Buna göre aşağıdaki Müslüman bilginlerden hangisi tıp bilimiyle ilgili çalışmalarda bulunmamıştır?CEVAP
B

10) Müslümanların en çok ilgi duydukları bilim dallarından biri de tıp bilimidir. Peygamberimizin tıp ile ilgili söz ve uygulamalarını, “Tıbb-ı Nebevi” adıyla hayata geçiren Müslüman ilim adamları, bu çalışma ile bugünkü koruyucu hekimliğin temelini atmışlardır.
Buna göre aşağıdaki Müslüman bilginlerden hangisi tıp bilimiyle ilgili çalışmalarda bulunmamıştır?CEVAP
A

11) Başlıca kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kullanarak ibadetleri ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken hükümleri konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Aşağıdaki âlimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir ilim dalında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?CEVAP
E