Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam ve Bilim – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve Bilim
TESTİN ADI:İslam ve Bilim – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve Bilim – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlılar döneminde ilk medresenin kim tarafından nerede kurulduğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın bilimi teşvik etmesinin sonuçlarından değildir?CEVAP
E

3) Medreselerle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki eğitim kurumlarından biri değildir?CEVAP
E

6) Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve aynı zamanda büyük bir tıp âlimidir. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde önemli çalışmalar yaptı. “Hastalıklar insandan insana¸ gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla geçer.” görüşü ile bilim tarihinde ilk kez “mikrop ve bulaşma” tezini ortaya attı. Mikrobu tarif ederek vücuda girdikten sonraki kuluçka ve gelişim dönemlerini açıkladı.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Kur’an öğretilen ve hâfız yetiştirilen mekteplerin, kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) Kur’an-ı Kerimde pek çok ayette “Allah’ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde; beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır.”(Fâtır suresi, 27.ayet) gibi örnekler verilmekte ve “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” şeklinde sorular sorulmaktadır.
Kur’an’ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine verilen önemi ifade etmektedir?CEVAP
A

9)
• Yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır.
• Bu bilim kuruluşunun bir rasathanesi, birde büyük kütüphanesi vardı.
• Yunanca eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi ile ilgili ilk geniş çaplı çalışmalar burada gerçekleştirildi.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumları aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) “Taberî, Zemahşerî ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır”, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınmışlardır?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi astronomi alanındaki çalışmaları ile bilinen âlimlerden biri değildir?CEVAP
E

12) Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçimde ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A