Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – 1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı
TESTİN ADI:1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki parçaların hangisinde anlatıcının bakış açısı diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

2) Çeşitli konuşmalarında hikâye ve romanlarını “ilkin sosyal endişe” ile yazmaya oturduğunu ancak yazma sırasında “sanat endişesinin, yakasına yapıştığını” söyleyen Samim Kocagöz, genellikle düz ve kuru bir anlatımla yazar. Ancak, Yılan Hikâyesi adlı romanında yer yer “- – – -” şeklinde sanatlı betimlemelere de rastlanmaktadır:
Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?CEVAP
D

3) Romanlarından birkaçını (Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları) gazetelerde takma adla yayımladı. Yorgun Savaşçı adlı romanı ile Yunus Nadi Roman Armağanı’nı (1968), Devlet Ana romanı ile de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandı (1968).
Bu parçada kısaca tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) Orhan Kemal, hikâyelerinde olduğu gibi, romanlarında da konularını içinde yaşadığı, yakından tanıdığı çevrelerden almıştır. Yazar, çok çeşitli çevreleri ve oralarda yaşayan çeşitli insanları işlemiştir. Bunlar gazete haberlerinden ve kitaplardan çıkarılmış masabaşı ürünleri değildir, yazarın yakından tanıdığı yerler ve kişilerdir; canlılığını, hayata yakınlığını oradan almaktadır.
Bu parçada sözü edilen yazarın aşağıdaki akımların hangisinden etkilendiği söylenebilir?CEVAP
B

5) Gözümden kıskanır oldum kızımı. Yemedim, yedirdim; giymedim, giydirdim. Anasızlık ne, hissettirmedim. Kurt gibi yabani olsun, erden yılmasın istedim. “Bileğini olur olmaz yiğit bükemesin.” dedim de öyle yetiştirdim.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen babanın belirgin bir özelliğidir?CEVAP
E

6)
Dikenlidüzü’ne beş kadar köy yerleşmiştir. Bu beş köyün beşinin de insanları topraksızdır. Bütün toprak Abdi Ağa’nındır. Dikenlidüzü, dünyanın dışında, kendine göre apayrı kanunları, töresi olan bir dünyadır. Dikenlidüzü’nün insanları, köylerinden gayrı bir yeri bilmezler. Düzlükten dışarı çıktıkları pek az olur. Dikenlidüzü’nün köylerinden, insanlarından, insanlarının ne türlü yaşadıklarından da kimsenin haberi yoktur. Tahsildar bile iki üç yılda bir uğrar. O da köylülerle hiç görüşmez, ilgilenmez. Abdi Ağa’yı görür gider.
Bu parçada sözü edilen mekânın özellikleriyle ilgili,
I.Toprak evlerden kurulu kalabalık bir yerdir.
II.Kendine mahsus gelenek görenekleri vardır.
III.Geniş, verimli tarla, bağ ve bahçelerle çevrilidir.
IV.Torosların eteklerine yakın bir bölgede kurulmuştur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

7)
– Ben de kaçtım oradan. O köye gideceğim. Beni orada bulamaz Abdi Ağa. O köyde bir adamın çiftini sürerim. Çobanı olurum. İsterse oğlu da olurum.
“Oğlu da olurum.” derken Süleyman’ın gözlerinin içine baktı. Memed duygulanmıştı. Bir kelime daha söylese ağlayacaktı. Onun için Süleyman, Abdi Ağa lafını değiştirtti:
– Bana bak İnce Memed, madem böyle, sen benim evde kalsana.
İnce Memed’in yüzü ışıldadı. Bir sevinç dalgası onu tepeden tırnağa ürpertti.
Bu parçayla ilgili,
I.Diyaloglara yer verilmiştir.
II.İnce Memed Abdi Ağa’dan kaçmaktadır.
III.Süleyman, ağız özellikleriyle konuşturulmuştur.
IV.Olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla anlatılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

8) “Dudaklarında hep o suçlu gülümseme, yorgun gözlerinde hep o dalgın bakışlar vardı. Kunduraları çok eskimiş, paltosunun sağ cebi sökülüp sarkmıştı.”
Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki anlatım biçimiyle yazılmıştır?CEVAP
A

9) Kemal Tahir, kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle demiştir:
“Anadolu halklarının devlet kurucu ve yaşatıcı özelliği bugün de sapasağlam duruyor.” Yazarın “Devlet Ana” adlı romanında da “Anadolu tükenmez insan kaynağıdır. İnsanın zanaatı da görüldüğü gibi, köylülük değildir, devlet kuruculuğudur.”
ifadesi geçtiğine göre Kemal Tahir’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

10)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanlarında Tanzimat’tan sonraki Türk toplumunun çeşitli devirlerde karşılaştığı iktisadi değişmeleri yansıtır.Sanatçı,1949-1950 yılları arasında yazdığı ve yayımladığı iki ciltlik Panorama adlı romanının bir yerinde bir kahramanını şöyle konuşturur: “- – – -“
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
D