Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – 1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı
TESTİN ADI:1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Gördüğünü adlandıran, adıyla da gördüğü şeyi bir tutan biz çocuklar o zamanlar ne şendik! O zamanlar zaman zamandı, kaza kaza, hayat da hayat. Gutenberg, -matbaacı dediler ona ve taklitçilerine- çalışkan elin, sabırlı parmağın ve titiz kalemin yetiştiremeyeceği kadar çoğalttı kelimeleri ve ipini koparan kelimeler, kelimeler, kelimeler boncuklar gibi dört bir yana dağıldılar. Böylece, gece ay ışığında, zaman nedir, diye bize sorulduğunda; hayat nedir, keder nedir, kader nedir, acı nedir diye sorulduğunda; bir zamanlar yüreğimizle bildiğimiz bütün cevapları, imtihan gecesini uykusuz geçiren ezberci öğrenci gibi birbirine karıştırdık. Biz şaşkınlar, anlıyorsunuz ya, doğru cevabı kulağımıza fısıldasın diye meleği beklerdik.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

2) O soğuk ve kurşuni Kurban Bayramı sabahının bazı görüntüleri, yatağımda uyumaya çalışırken zaman zaman görülen rüyalarda olduğu gibi hem çok tanıdık hem de tuhaf bir hatıra gibi gözümün önünden geçti: Üç tekerlekli bisikleti, Füsun ile birlikte sokağa çıktığımızı, kesilen bir kurbana sessizce baktığımızı, sonra bir araba gezintisine çıktığımızı hatırladım. Bunları ertesi gün, Merhamet Apartmanı’nda buluştuğumuzda ona sordum.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
A

3) “Seni seviyorum” diyecekti. Neden olmasın? Savaşı, geleceği parlak binlerce gencin bir araya gömüldüğünü, daha şimdiden yarı unutulduğunu düşündükçe doğaüstü olaylara inanası geliyordu. İşte Londra’da yürüyor, Clarissa’ya kendisini nasıl sevdiğini içinden geldiği gibi söylemeye gidiyordu. Neden hiç söylemeyiz, diye düşündü. Biraz tembellikten, biraz da utangaçlıktan herhâlde.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

4) Tanksıbayev ayrıntıları tekrar aklından geçiriyordu. Kuttubayev’in notları arasında şu “Mankurt” hikâyesinde gizli bir anlam bulunabilirdi mesela. Hani şu Juan-Juanlar’a esir düşen Naymanlı gencin aklını yitirmesi, “mankurt” olması hikâyesinde. Elbette eski bir efsaneydi, masaldı ama Kuttubayev bunu yazarken kafasında bambaşka bir amacı gütmüş olabilirdi. Bir amacı yoksa onu yazma zahmetine niçin katlansındı? Evet, evet, bu “mankurt” olayında kesinlikle bir şey gizlenmiş olmalıydı. Ama ne? İşin çok önemli, belki asıl önemli yanı da şuydu: Tanksıbayev bu “mankurt” hikâyesinin bir kışkırtma olduğunu nasıl kanıtlayacaktı?
Bu parçayla ilgili aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

5) Bu kez gülümsedi; gözlerini kısıp omuzlarını titreterek güldü. Hemen peşinden de gülüşünün yankılarına bulanmış alaycı bir sesle bana, Alaaddin’in sevgilim olup olmadığını sordu. Değil, dedim. İnanmamıştı. Peki, dedi. Berbat bir şey yemişçesine yutkundu ve yeniden sordu “Sevgilin değil yani?”. Değil, dedim. “Niye arıyorsun o hâlde böyle fellik fellik, alacak verecek davası mı?”. Hayır, dedim. “Peki, niye arıyorsun o hâlde?” “Hiç.” “Öylesine mi?” “Öylesine.” Çok büyük bir felaketin eşiğindeymişim gibi gözlerime acı acı baktı. “Peki, nasıl bulacaksın onu?”Arada bir sesini işitiyorum, dedim. “Hani yüzünü hiç görmemiştin?” Görmedim, yalnızca zaman zaman sesini iştiyorum, dedim. “Düş gibi mi?” Hayır, dedim. “Basbayağı gerçek gibi.” Aynı şey işte, diye homurdandı.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?CEVAP
D

7) Belki de bu yüzden Celâl gibi olmak istiyordu Galip. Rüya onu seçtiği için ya da Celâl’in yazdığı hikâyeleri Rüya dikkatle ve zevkle okuduğu için… ‘‘Senin yüzünden kendim olamadım hiç!’’ demek geldi Galip’in içinden. Celâl’in mankenine, ‘‘Senin yüzünden beni sen yapan bütün o hikâyelere inandım.’’ dedi. Onu seviyordu ve ondan korkuyordu. Celâl’in yerinde olmak istiyordu ve Celâl’den kaçıyordu. Onu arıyordu ve unutmak istiyordu.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

8) “Kötü bir yaz geçirdik.” dedi binbaşı.
“Bütün kuvvetin yerinde mi artık?”
“Evet.”
“Madalya aldın mı?”
“Aldım, aldım ya, teşekkür ederim.”
“Bakayım.”
Pelerinimi açtım, iki şeridi görsün diye.
“Madalyalarla birlikte kutularını da aldın mı?”
“Hayır, sadece kâğıtları verdiler.”
“Kutular sonradan gelir. Daha uzun zaman alır onların gelmesi.”
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur?CEVAP
C