Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı
SORU SAYISI:8
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki parçaların hangisinde anlatıcı diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

2) – – – -, romancılığımızda ilk defa bilinçli olarak toplumsalgerçekçiliği savunan ve uygulayan sanatçıdır. Edebiyatı toplum yararında bir araç saymış, genellikle işçi ve köylü sınıfının sıkıntılarını anlatmıştır. Başlıca romanlarından “Çıkrıklar Durunca” (1931) gelişen endüstrinin, küçük sanat sahiplerinin çıkarlarını baltalayışını ve ekonomik değişikliğin 19. yüzyıl sonunda Batı Karadeniz Bölgesi’nde yol açtığı toplumsal çekişmeleri anlatmaktadır. “Düşkünler” (1935) romanında da Tanzimat çağındaki yüksek memur takımının ve ailelerinin siyasal yıkılışa paralel olarak geçirdiği sarsıntılar ve çöküş canlandırılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?CEVAP
E

3)
I.Cumhuriyet gençlerinin ele alındığı “Tatarcık” (1939) bir bakıma Sinekli Bakkal’ın devamıdır. (Halide Edip Adıvar)
II. “Kürk Mantolu Madonna” adlı romanın başkahramanı olan Raif’te 1928-1930 yıllarında Berlin’de okuyan yazarın kişiliğinden izler görmek mümkündür. (Sabahattin Ali)
III.“Sodom ve Gomore”, Mütareke yılları İstanbul’unun belirli bir çevresinin yaşayışını, alafrangalığın vardığı noktayı göstermesi bakımından önemlidir. (Reşat Nuri Güntekin)
IV.“Çalıkuşu”nda köydeki çobanın hediye ettiği keçi yavrusuna ve evde yetiştirdiği kuşlara Feride büyük bir sevgi gösterir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonundaki yazar adları değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur?CEVAP
E

4) Bulutların göstermediği bir ay, ortalığa pek hafif bir ışık dağıtıyor ve iri yağmur damlaları, derenin yuvarlanan sularına düşerek orada küçük ve hemen kaybolan halkalar bırakıyordu.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçadaki anlatım biçimiyle aynıdır?CEVAP
A

5) Aşağıdakilerin hangisinde toplumsal bir eleştiri söz konusudur?CEVAP
A

6)
çimde yavaş yavaş bir korku uyanıyordu. Ya bizim yolumuzun sonuna varmadan gece olursa? Dağ başlarında bir başıma kalırsam?
Arabacı ara sıra durarak hayvanları dinlendiriyordu. Bir taşlığın ortasında yine böyle bir mola vermesinden istifade ettim:
Daha çok var mı, diye sordum. O, ağır bir hareketle yere indikten sonra cevap verdi:
– Geldik.
Bu adam yaşlı başlı bir ihtiyar olmasaydı benimle eğlendiğine hükmedecektim.
Nasıl olur, dedim, Burada köy filan yok.
İhtiyar adam arabadan bavulumu çıkarmaya çalışarak cevap verdi:
– Ta şu patikadan aşağı ineceğiz. Zeyniler buradan beş dakika çeker. Araba yolu yok.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

CEVAP
C

7) Karaosmanoğlu, eserlerini realist bir yöntemle yazmakla birlikte eserlerinde kendi kişiliğini pek gizlememiş hatta Tanzimat romancılarında olduğu gibi, kimi zaman doğrudan doğruya okuyucuya seslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklemektedir?CEVAP
B

8) Aşağıdaki parçaların hangisinde dinî ögelere yer verilmiştir?CEVAP
A