Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bu dizelerde numaralanmış sözlerin hangileri imgedir?CEVAP
E

2) Mavilikler yolcusu! Ruhumuzun kardeşidir Güneşlerde parlayan bu yeşil su. Bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilâle şan arayan korku bilmez gemiciyiz.
Bu dizelerin aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini yansıttığı söylenebilir?CEVAP
D

3) Gün nasıl ısıtırsa tabiatı, dostluk da bizi, Bıraktık mı kollarına alır, ısıtır kalbimizi
Bu dizelerde geçen “gün” sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisini karşılamaktadır?CEVAP
A

4)
Hasta öküzlerin
yaşlı gözlerinde
dinledik taşlı tarlaların sesini.
Gördük ki vermiyor
toprak altın başaklı nefesini
kara
sabanlara!

Artık
hepinizin kafasına
şu
daaaaaank
desin:
Köylünün toprağa hasreti var,
toprağın hasreti
makinalar!
Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkisi görülmektedir?CEVAP
D

5) 1940 öncesinde bireysel duyarlıklara, üstelik heceli-uyaklı biçimlerle bağlı şair, 1940’lı yıllarda çevresindeki dünyayla bütün çelişmeleri içinde yüz yüze gelir. Savaş yıllarının daha da ağırlaştırdığı koşullarda işçisi, köylüsü, dar gelirlisi ve yoksuluyla çileli yaşamı bölüşen insanlardır gördüğü sanatçımızın. O yaşamın içinde onun daha da yakından tanıdığı okul, hastane, sanatoryum ve cezaevi çevresidir. Şair de ister istemez soyut insandan, acı çeken, ezilen somut insana çevirecektir bakışlarını. Bu, temalarını belirlerken şiirinin biçimini de değiştirir. Dil gitgide yalınlaşır, açık ve akıcı bir nitelik kazanır. Tanıdığı çevrelerin insanlarını, onların duyguları, özlemleri ve çelişkilerini yine onların diliyle yansıtır şiire. Yerine göre halk deyimlerinden de yararlanır şair. Sosyal acılara sözcülük ederken yergici olmamasına imkân var mı? Ne var ki yapıcı bir yergidir bu ve daha güzel bir dünyaya olan umuttan da kopuk değildir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve onun benimsediği edebî akım aşağıdakilerin hangisi olabilir?CEVAP
D

6)
Ne arzum, ne emelim,
Yaralanmış bir elim,
Ben gurbette değilim,
Gurbet benim içimde!
Bu dörtlükte kullanılan kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Kurtuluş Savaşı’na katılmak amacıyla Anadolu’ya geçtiğinden orta öğrenimini savaştan sonra tamamladı. Anadolu Ajansı temsilcisi olarak Fransa’ya gönderildi. Görevinin yanı sıra Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’nda yükseköğrenimini tamamladı. Şiirinin başlıca özellikleri, yalınlık, bazılarındaki ilginç benzetmelerdir. Mallerme’nin Deniz Meltemi şiirinin çevirisi de, Türkçeyi kullanmadaki ustalığının, çağdaş şiir dilimizin oluşmasına katkılarının bir örneği kabul edilir. İstanbul’un işgale uğraması üzerine “Gurbet” şiirini yazmış ve Gurbet Şairi olarak anılmıştır. İzmir’in Yunan işgaline uğramasından sonra da “Türk’ün İlahisi” şiirini yazmıştır. Pastoral tarzda yazdığı “Bingöl Çobanları” şiiri de sanatçının tanınmasında etkili olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Yalnız senin tatlı esen havanda Kendi millî gururumu sezerim Yalnız senin dağında ya ovanda Başım gökte, alnım açık gezerim
Bu parçada şair aşağıdakilerden hangisine seslenmiştir?CEVAP
A

9) “1940 Kuşağı” adını alan bir grup genç şair Nazım Hikmet’in açtığı yoldan ilerleyerek bir şiir dünyası kurarlar: Sosyal yanı ağır basan “toplumcu gerçekçi” bir şiir dünyasıdır bu. A. Kadir, Niyazi Akıncıoğlu, Ömer Faruk Toprak, Suat Taşer, Cahit Irgat, Mehmet Kemal, Arif Damar gibi şairlerin oluşturduğu topluluğun en önemli isimlerinden biri de Rıfat Ilgaz’dır.
Bu açıklamalara göre,

I.

Mısırlı kardeşim Biliyorum,
İstiklâl otobüs değil ki
birini kaçırdın mı öbürüne binesin…
İstiklâl sevgilimiz gibidir
aldattı mı bir kere
zor döner bir daha

II.

Hiroşima’da öleli, oluyor bir on yıl kadar
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.

III.

Saat geçer, göl geçilmez Gölün içinde akıyor ırmak
hayli müşkülpesent
bir çocuk büyürken
kanat kanat bir güvercin
göğün içinde
dizelerinden hangileri bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait olamaz?CEVAP
C

10) Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? “Tarih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C