Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
TESTİN ADI:Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XX. yy. yazarlarındandır. Edebiyatımızda hitabet türünü geliştiren ve bu sahada güzel örnekler sunan hatiplerimizdendir. Şiirlerinde ve hitabelerinde Namık Kemal’in etkisi görülür. Namık Kemal’in şiirdeki heyecanlı ve gür sesini hitabelerinde devam ettirmiştir. 7 Mart 1909’da kurucu sıfatıyla girdiği Fecriati Topluluğu’nda yer almıştır. Aşk ve tabiat konularına yöneldiği şiirlerinde sanatlı bir dil kullanırken Millî Edebiyat etkisindeki şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Hatipliğinin üstünlüğü şairliğinden gelir. Bütün yazılarında derin bir bilgiye dayanan değerli tahliller ve tasvirler yer alır. Siyasi ve sosyal olaylara bakışında realist ve inkılapçı olan hatip, kimi eserlerinde şair ve idealist ruhunu ortaya koymuştur. Konferans ve konuşmaları “Dağ Yolu 1-2”de toplamıştır. “Günebakan” ise düz yazılarının toplandığı eseridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Arkadaşlar! Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekse onların tamamı demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, her şey demektir. Bu güzel ve verimli toprakları işleyebilmek, işletebilmek için eksik olan el emeğini mutlaka modern araçlarla karşılamak zorundayız. Memleketimizi raylarla, üzerinde otomobiller çalışır yollarla donatmak zorundayız.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?CEVAP
A

3) Aşağıdakilerden hangisi söylev yapan kişinin amaçlarından biri olamaz?CEVAP
E

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylev metninden alınmıştır?CEVAP
A

5) Ey bizden daha genç olanlar! Bu emekler, bu dilekler sizler içindir! Bu dille sizler, ne mutlu, bizlerden daha çok ve güzel konuşacaksınız. Hele anaların kucağında ilk sözleri öğrenen Türk çocukları! Ah, sizin konuşacağınız, sizin yazacağınız Türkçeyi duysaydım! Sizin ve sizin çocuklarınızın ağzında Türkçe kim bilir ne güzel ne duru bir varlık olacaktır! Onu yarınki dâhi sanatkârlar kim bilir daha ne imrenilecek yeniliğe ve güzelliğe yükseltecektir. Onlar da unutmasınlar ki bu yolu onlara ilkin Mustafa Kemal açtı.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

6)
– – – -, araştırmacılar tarafından edebiyatımızda ilk siyasi söylev örneği kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B

7) Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutmuş; düzenlemiş. Dört bir yan hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört bir yandaki milleti hep almış, hepsini tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan Ormanı’na kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar ordu kondurmuş bilgili kağan imiş, yiğit kağan imiş. Buyruğu da bilgili imiş, yiğit imiş. Beyleri de, milleti de doğru imiş. Onun için ülkeyi öyle tutmuşlar, ülkeyi tutup töreyi düzenlemişler. Türk Oğuz beyleri, milleti işitin!
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

8) Söylevlerde dilin daha çok – – – – ve – – – – işlevi birlikte kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü hatiplerinden değildir?CEVAP
D

10) Güneyde Çogay Ormanı’na, Tögültün Ovası’na konayım dersen Türk milleti, öleceksin! Orda kötü kişi şöyle öğretiyormuş: Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir diyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp, yakına gidip çok insan, öldün! O yere doğru gidersen, Türk milleti, öleceksin! Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken Ormanı’nda oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş olan kağanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orda mahvoldun, yok edildin. Orada, geri kalanınla her yere hep zayıflayarak ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kağan oturdum.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

11) Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Bundaki muvaffakiyeti, Türk Milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.
Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B