Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
TESTİN ADI:Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim
Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar
Gökyüzünde dalgalanır seslerim
Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?CEVAP
B

2) Veysel der tükenmez bu benim derdim
Katlandım cefaya şükrettim durdum
Yaşasın milletim, bayrağım, yurdum
Dilerim Allah’tan sonuna kadar
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

3) 1940 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Karapapak (Azeri) Türklerindendir. Saz çalmaya ve şiir söylemeye 1951’de başlayan şair, özellikle atışma dalında oldukça başarılıdır. Ulusal duygularının güçlülüğü ve kendine özgü sesiyle tanınır. Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda başarılı olan âşık, “Kiziroğlu” türküsüyle ün kazanmıştır. 26 Mart 2005 tarihinde Ankara’da vefat etti ve memleketi Kars’ta toprağa verildi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4)
Çobanoğlu arzuhalin bildirdin
Çok yiğidin gül benzini soldurdun
Âşıklar gurbet elde öldürdün
Var git dünya daha sana güvenmem
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

5)
Benim sevdiğim dilberin
Gönlü çelik bağrı taştır
Yukarıdaki dizelerle,
I.gözün yaştır
II.nedir zarın
III.kalbin viran
IV.deli gönül
bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?CEVAP
E

6) Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban
Bu dizelerle ilgili,
I. Semai nazım biçimiyle söylenmiştir.
II. Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
III. Kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.
IV. Halk şiiri geleneğiyle söylenmiştir.
yargılarından hangileri söylenemez?CEVAP
A

7) Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi ayraç içinde verilen konuda yazılmamıştır?CEVAP
C

8) Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde bir nasihat söz konusudur?CEVAP
A

9)
Başım duman, gözüm yaşlı dolandım,
Çekilmez çilesi gurbet ellerin.
Hasretlik derdiyle kavruldum, yandım,
Büyüktür belası gurbet ellerin
Bu dizelerde kullanılan kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10)

I

Gurbet gezdim adım adım
Asla olmadı muradım
Sırma saçın hatırladım
Teli koklaya koklaya

II

Ne bir çiçeğim var ne de bir bağım
Ne bir sedirim var ne de konağım
Ne bir yuvam vardır ne de otağım
Al kuşam içinde şal ister benden
Numaralanmış dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

11)
Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan,
Gözletme yolları, gel deyi yazmış;
Sivralan köyünden, bizim diyardan
Dağlar mor menevşe, gül deyi yazmış
Bu dizelerden yola çıkarak Âşık Veysel ile ilgili,

I.Hece ölçüsünü kullanır.
II.Biçimden çok, içeriğe önem verir.
III.Soyut ve kapalı bir anlatımı vardır.
IV.Aşk, tabiat, ayrılık, özlem gibi konuları işler.
yargılarından hangileri söylenemez?


CEVAP
D