Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri
TESTİN ADI:Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 1940’lı yıllarda üç genç şair (Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday) bir seçki yayımladılar. Seçkinin ön sözünde, şiirde ölçü ve uyağa, “şairaneliğe” karşı olduklarını belirten bu genç şairler, gerçekten de, dizenin en yalın birimlerine indirgenmiş şiirleriyle, çağdaş şiir dilimizin konuşma dili ve günlük yaşam yalınlığıyla buluşmasında önemli bir görev üstlendiler. Bu yıllarda yayımladıkları öteki şiir kitaplarında Türk şiirinin lirik ana kaynağına yöneldiler. Yine, Orhan Veli’nin sağlığında her üç şairin, onun ölümünden sonra da Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde, 1940 toplumcu şairlerinin temaları da farklı sanatsal biçim ve yaklaşımlarla da olsa (ironi ve humor ögeleri vb.) çokça işlendi.
Bu parçada sözü edilen genç sanatçıların oluşturduğu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) 1940’lı yıllarda ve 50’li yılların başlarında çeşitli üslup ve arayışların yansıdığı kitaplarında açık ve aydınlık şiirler yayımlayan İlhan Berk, 1958’de yayınlanan Galile Denizi’nde soyut betimlemelere, uzak çağrışımlara, soyut bir şiir dünyasına yöneldi. Fazıl Hüsnü Dağlarca 60’lı yıllara doğru dilde soyutlamacılığın yoğunlaştığı ürünler verdi. Sonradan – – – – diye adlandırılacak olan şiir anlayışıyla yazan Ece Ayhan, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, Kemal Özer, Ülkü Tamer vb. daha genç şairlerin, bu anlayışın genel özelliklerini yansıtan ilk kitapları da 1950’li yılların sonlarında yayımlandı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B

3) 1954’te İlhan Berk’in ortalarda kıpır kıpır dolaştığını, “- – – -” görüşünü dile getirdiğini görüp “Yeditepe”de toplumsal açıdan yeniliğe nasıl bakılması gerektiğini anlatmaya çalışan bir yazı yayımlamıştım.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?CEVAP
B

4) Konuşmacının “Siz bugün İkinci Yeni denen hareketin bir temsilcisi olduğunuza göre bu şiiri nasıl tarif edersiniz?” sorusu karşısında – – – – başlıyor anlamsız şiirin ne olduğunu anlatmaya.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?CEVAP
D

5)Kuşlar üstünde gezer, gurbete düşmüş kuşlar, Yaşlı bir göz gibi sahraya bakan penceremin; Bu dağın gülleri, derdim ki, neden solmuşlar? Beddua ettiği yermiş meğer âşık Kerem’in!
Bu dizelerde geçen,
I. Güllerin solması
II. Kuşların gurbete düşmesi
III. Âşık Kerem’in dağa beddua etmesi
ifadelerinden hangileri bir imgedir?CEVAP
E

6) Bu parçada numaralanmış eserlerin hangileri yer değiştirildiğinde sanatçı-eser yanlışlığı giderilmiş olur?CEVAP
E

7) Bir gün Tanpınar şiirlerimi görmek istiyor. 17-18 yaşlarındayım. Tünel’deki Narmanlı Yurdu’na gidiyorum. Bana kocaman bir çay fincanıyla kahve sunuyor. Gene kocaman masasına oturup gözlüğünü taktıktan sonra, hiçbir bıkma belirtisi göstermeden bütün şiirlerimi okuyor. Okuması bittikten sonra başını kaldırarak (iyice aklımda) ilk cümlesini söylüyor: “Bunlar çok güzel, hepsi de güzel. Ama hiçbiri şiir değil!” Tabii bu yargı iyiden iyiye yadırgatıyor beni, gene de anlamış görünerek çıkıyorum dışarı. Çıkmadan daha başka şeyler de söylüyor. Neden ölçülü uyaklı yazmadığımı soruyor bir ara.
Bu parçada Edip Cansever’in sözünü ettiği şiirler aşağıdaki topluluklarının hangisinin anlayışıyla ilgilidir?CEVAP
D

8) Öz ve biçim dengesini yetkinliğe ulaştırarak asıl kişiliğini bulduğu kitabının Galile Denizi olduğu söylenebilir. Bu kitabındaki şiirlerle başlayan soyutlama eğilimleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairleri arasında yer almıştır. Batı şiirinin rondo gibi. türlerinin denendiği Çivi Yazısı’ndaki arayışları Mısırkalyoniğne’de letrizme varıyor. Âşıkane’de bu kez Doğu şiirinin klasik şiir yapılarını deneyen, beyit ve türkü biçimlerinden yararlanan sanatçının şiiri Şenlikname’de iyice düzyazıya yaklaşmaktadır. Çok kısa ve soyut şiirlerin yer aldığı Taşbaskısı’ndan sonra Atlas’ta somut nesnelere, doğabilime ilgisi gözlemleniyor. Bu yapıtı, onun özellikle biçim alanında sentez kitabıdır. Kül’de de aynı özellikleri sürdürüyor. Araştırıcı kişiliği, özgün duyarlıkları ve buluşlarıyla sanatçı 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli şairleri arasındadır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) Şu son dönemecini de aşınca gecenin Doğacak gün artık gündüze ilişkin değil Bu ağartı ancak yürekle karşılanabilir Bütün iş orda işte, ordan usturuplu geçmesini bil Tutsaksan ellerini sıvışır gibi zincirlerinden Ve balyozla vursalar mısralarına Soylu bir demir sesi yükselir
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine seslenilmektedir?CEVAP
A

10) Belli bir ağırlığı, var olan değerler dizgesinin aşılmasına verirken belli bir ağırlığı da duyarlılık üzerinde yoğunlaştırır. Belki gizli, belki açık bir coşumculuktan izler taşır. Harbe Giden’de, Böcekler’de, Davet’te, Ne Kadar Güzel’de, Anlatamıyorum’da bu tavır hâkimdir. Böylece şiir, kendisini kuşatan ağırlıklardan kurtulur ve kendi iç ahengini oluşturur. Usta elleştirmen Nurullah Ataç’ın, bu tarz şiirleri beğenmesinin nedeni de budur. Şiir; duyarlığını, pırıltısını bir fosfor gibi kendi içinden almalıdır.
Bu parçada şiirlerinden örnekler verilen şair ve temsil ettiği şiir topluluğu aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
D

11) Aşağıdaki dizelerin hangisinde örtük bir ileti söz konusu değildir?CEVAP
E

12) Aşağıdaki dizelerin hangisinde toplumsal bir eleştiri söz konusudur?CEVAP
C