Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Kelimede Anlam 2 (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Kelimede Anlam
TESTİN ADI:Kelimede Anlam
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kelimede Anlam Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) (I) Felsefenin yerinde gözü var edebiyatın, ikide bir bilgiçlik taslaması da ondan. (II) Filozofların dillerine bakınca felsefenin de edebiyata özendiği görülür. (III) Felsefenin çokbilmişliği edebiyatın mütevazılığına uymasa da ikisi de birbirinden ayrılamaz. (IV) Edebiyat felsefe tadı verir çok yerde, felsefe de edebiyata çalar zaman zaman. (V) Edebiyatta felsefeyi, felsefede edebiyatı bulduğumuz için de uygar insana yaklaşmış oluyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “benzemek, andırmak” anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır?CEVAP
D

2) Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangileri yer değiştirirse deyimlerdeki anlam bütünlüğü sağlanmış olur?CEVAP
E

3) (I) Kötü kullanılan her şey kirlenir. (II) “Sevgi” sözcüğü de son zamanlarda iyiden iyiye kirlendi. (III) Birileri durmadan bir şeyleri sevmemizi öneriyor. (IV) “Sevgi” sözcüğü gelişigüzel kullanıla kullanıla kirlendiyse “sevgi” kavramı da kirlendi mi? (V) Hayır, kirlenmedi çünkü kavramlar kirlenmezler; dönüşürler, bölünürler, silinirler fakat kirlenmezler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “rastgele” anlamına gelen bir söz kullanılmıştır?CEVAP
D

4)
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, yay ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmaktadır?CEVAP
B

5) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çıkışı hece şiirinin iyice tıkandığı bir döneme rastlıyor. Cahit Sıtkı Tarancı gibi, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın da ilk şiirlerinde Necip Fazıl etkisini görüyoruz. Havaya Çizilen Dünya’daki bazı şiirler bunu gösterir. Ne var ki bu etki öyle büyük bir etki değildir, daha çok biçimde görülmektedir.
Bu parçadaki altı çizili sözcükle hece şiiri hakkında anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

6) (I) Çağımız insanı olarak zekâmızı ve bilgimizi yeterince kullanmadık. (II) Çok fazla düşündük fakat çok az hissettik. (III) Makineden çok, insanlığa ihtiyacımız var. (IV) Zekâdan çok, şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. (V) Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “gerektiği kadar, gereğince, istendiği kadar, kararında” anlamlarına gelen bir söz kullanılmıştır?CEVAP
A

7)Sami Paşazade Sezai, modern öykünün gereklerinden olan küçük şeylerin öyküsünü yazmak bir yana, ilgi çekici bir diyalogla giriş yapmak, “son”ları yükselen bir gerilimle kurgulamak, çözümü ertelemek ve öyküyü – – – – bir sonla bitirmek gibi modern öykünün gereklerini Küçük Şeyler’de yerine getirmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
A

8)
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır?CEVAP
E

9)
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangileri anlam bakımından birbirlerinin yerine kullanılabilir?CEVAP
B

10) 38 yaşında gözlerini kaybeden Cemil Meriç bütün kitaplarını başkalarına özellikle de kızı Ümit Meriç’e yazdırdı ve bunu yaparken en doğru kelimeleri seçebilmek için kılı kırk yardı.
Bu cümlede geçen “kılı kırk yarmak” deyimi ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?CEVAP
C

11) Eğer öykülerim ilgi görmüşse nedeni süte su katmamış olmamdır.
Bu cümlede geçen “süte su katmamak” sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?CEVAP
B

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, anlamıyla birlikte verilmiştir?CEVAP
E