Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Paragrafta Anlam – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Paragrafta Anlam
TESTİN ADI:Paragrafta Anlam – 1
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Paragrafta Anlam – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Eskiden kendi okuyacağı kitaplara kendi karar veren ve böylelikle zevk sahibi oluveren çocuklara şahitlik etmek daha kolaydı. Şimdi çocuğu adına kitaplar seçen; okuyacağı okulları, gidilmesi gereken kursları, giyeceği kıyafetleri, edineceği arkadaşları, yiyeceği yiyecekleri hatta sahip olacağı mesleği belirleyen ebeveynler görüyoruz. Modern çağın gerekliliklerini yerine getirme, çocuklu bir aile olarak sosyal hayata adapte olma gibi sorumluluklarımızın olduğunu biliyorum. Ama unuttuğumuz bir şey var ki o da çocuklarımız için güvenli, kaliteli, sağlıklı bir yaşam standardını yakalamaya çalışma gayretimizin onların hayal güçlerine ket vurması.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2) (I) İnsan için hayatın her anı önemli ama hayat bazen bir telefon şarjından kısa sürüyor. (II) Sınavdayken zaman hızla geçerken evde sıkıldığımızda zamanın hiç geçmemesi de bu hıza dâhil. (III) Koskoca yirmi dört saate sığdıramadığımız işlerimiz oluyor. (IV) Sınavlara çalışacak vaktimiz kalmıyor mesela. (V) Zamanın bereketsizleşmesi kıyamet alameti midir bilinmez ama gerçek olan bir şey var: (VI) zaman parayla satın alınamayacak kadar değerli.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
E

3) – – – – Meğer ne kadar doğru bir sözmüş bu. Gerçi ihtiyar insan, hayatının o uzak devirlerine hayaliyle dönüyor fakat geçmişteki heyecanlarını, sevinç ve acılarını, bugünkü olayların uyandırdığı duygularmış gibi bütün canlılığını ve sıcaklığını tekrar hissederek yaşıyor. Sanki elli altmış yıl ötelerde kalan çocuk, koşa koşa, atlaya atlaya bugüne geliyor; yıpranmış ve aşınmış kalıbının içine giriyor ve burada eski, gevrek sesiyle gülüp ağlamaya başlıyor.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anıların etkisinin hayat boyunca devam ettiği düşüncesi vurgulanmış olur?CEVAP
A

4) Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan gözyaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?CEVAP
C

5) Günlük yaşamımızdaki tüm motivasyonlarımız sosyal ve ekonomik çevrelerde var olup da bizde olmayan uyaranlara karşı gelişmektedir. Yakınımızdan biri, bankadaki hesabını söylese onun sahip olduklarını elde edebilme konusunda motive oluruz. Eğer gücümüz yetmiyorsa onu yok etmeye çalışırız. Her iki durumda da ortaya çıkan sıkıntılı durum, bizim yaşama yönelik motivasyonlarımızı artırır.
Bu parçanın konusu, aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) 80 öncesi şairlerin dünyası sınırlıydı. Şiirlerde hep belli konu ve motifler işlenirken zoraki yani yapay duygusallık göze çarpıyordu. Sınırlanan bu şiir, hayatın insani boyutunu yansıtmayı önlüyordu hâliyle. 80 öncesi şairleri yaşananı yazdılar başlangıçta. Bunu yaparken şiirinin edebî yönünü hep ihmal ettiler. Şiir düzyazılaşma yoluna evrildi. Yaşanan olayların tarihsel boyutunu kavrayamayışları, estetik meseleler üzerinde hazırlıksız olmaları, belirgin kamplaşmalar olumsuzu geliştiren faktörler arasındaydı. Mitler, olağanüstülükler oluşturuldu. Hep aynı sözlük kullanılırken konular çeşitlendirilmedi. Durum böyle olunca şairler kendi sözlüklerini oluşturma çabasına girmediler.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 80 öncesi şiirinin olumsuzluklarından biri değildir?CEVAP
E

7) Kalemi; demirci körüğü gibidir, durmadan çalışır. Alevi geçip küllenmiş bir kora dönen kadim medeniyetin kalıntılarını harlamak için durmadan yazar. Roman, hikâye, makale, deneme yazar. Yazmakla mesulü olduğuna inandığı için yazar. Bazen, yazdıklarını modern tanımlamalara sığdıramaz. “İbrahim Efendi Konağı” kitabında olduğu gibi daha en başta açıkça, “Bu kitap ne bir hikâyedir ne masal ne de roman.” der. Eserini, “Vazife hissinin bir netice ve zarureti” olarak kalem aldığını söyler.
Bu parçada söz konusu sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

8) Geçenlerde gazete okurken şöyle bir cümleye denk geldim: “Akıllarda ve kalplerde entegrasyon sağlanamadı.” Karşılığının Türkçede bütünleşme olduğunu bildiğimiz entegrasyon sözcüğünün kullanılması şık olmamış. Anlaşılan yazar, gazetesinde “Toplum olarak akılca, yürekçe bütünleşemedik.” demek istemiş. Düşünüyorum da Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanılması, birçoğuna belki aykırı gelmiyordur. Ancak Türk Dili üzerinde düşünen biri için böyle kullanımların tepki ile karşılanacağı bilinmelidir. Lisan’dan dile geçerken geldiğimiz düzey bu olmamalıdır.
Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) – – – -. İşte, herkesin başaramadığı bu. Yaşadıklarımızı kendimizin kılmanın ilk koşulu, bir bilinç aşamasına ermek, onu kurgulamakla bir üslup oluşturmaktır. İnsanın, kendini insan olarak var etmesi yalnızca onun düşünsel gelişim aşamalarını göstermez, savaşımlarının tarihi de olur.
Bu parçanın başına bağlama uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B