Kazanım Testleri

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi – Paragrafta Anlam – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Edebiyat Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Edebiyat
TESTİN KONUSU:Paragrafta Anlam
TESTİN ADI:Paragrafta Anlam – 2
SORU SAYISI:9
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Paragrafta Anlam – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şiir yazdığından habersiz arkadaşları vardır Zarifoğlu’nun. Onlar esnaf, küçük memur, şoför, balıkçı, muhasebeci, kahveci ve işçilerdir. Şiir yazdığını bilmelerini hiç istemez halktan dostlarının, bilirlerse kendisine tavır alacaklarından korkar. Onlar kendisine tavır alırlarsa da şair, yaşayışının etkileneceğini düşünür. Onların dışındaki arkadaşları sıkar Cahit Zarifoğlu’nu. Sevmez okuryazarları; kitaplarla düşüp kalkanları; saatlerce sanattan, edebiyattan, şiirden söz edenleri. Çok “kayıt içinde”dir onların hayatları. Sürekli olarak ciddi konulardan söz ederler. Günlük hayatında hiç şiir olmadığını söyleyen Zarifoğlu, yaşamaktan yanadır yalnızca.
Bu parçada Cahit Zarifoğlu ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) Sanat, edebiyat ve düşünce yapıtları, kendine özgü niteliklerinden dolayı ne maddi kültürün ne de manevi kültürün kapsamına girer. Sinan’ın Süleymaniye’si ve Rodin’in Düşünen Adam’ı maddi kültür alanında algılanabileceği gibi manevi kültür evrenindeki işlevlerinden dolayı manevi kültürün bir parçası olarak da düşünülebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?CEVAP
B

3) Tarih boyunca sanatkârların kalpleri kadar kalemlerini, fırçalarını da harekete geçiren sevinçten çok keder olmuştur. Bir sevgilinin vefasızlığı veya ölümü, millî bir felaket, evlat acısı, ayrılık, gurbet; romancıya, bestekâra şaheserler yarattırdı. Gurbette, hasrette, sıkıntıda oldukları zaman çok güzel eserler verenlerin; vatana, sevgiliye, refaha kavuştuktan sonra sustukları çok görülmüştür.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden önce bilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duyguları yaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insanda yeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini, o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?CEVAP
D

5) Batılı edebiyatçılar, uzun zamandan beri hem kendi mitolojik tarihlerini hem de bizim mitolojimizi alıp işleyerek, modernize ederek güncel hikâyelere dönüştürüp bunlardan kalın kalın romanlar yapıyorlar. Türk çocuklarına ve gençlerine de onları okutuyorlar. Hâlbuki Türk mitolojisi daha zengindir ve henüz tam olarak işlenmemiş; modern roman, hikâye, tiyatro kurgusuna dönüştürülmemiş, filmi yapılmamış ham bir kaynak olarak durmaktadır.
Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?CEVAP
B

6) Fıkra yazarlığı, kelebeğin yaşamına çok benzer. Kelebek gibi renkli, parlak, göze çarpan bir şeydir ama yine kelebek gibi yaşamı ancak bir günlüktür. Yirmi yıl hiç aksatmadan her gün yazmış bir fıkra yazarı bile kalemi elden bırakınca çok çabuk unutuluverir. Şimdi ben size Şeyhülmuharririn Mahmut Sadık desem kim olduğunu kaçınız bilirsiniz? Unutulmamışlar varsa onlar gazetecilikleriyle, edebiyatçılıklarıyla aklımızda kalmışlardır.
Bu parçada fıkra yazarlığı ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) İyi olmak, iyi anılmak her insanın hoşlanacağı özellikler arasındadır. İyi niyetini göstermek ve iyi bir insan olmak için çabalar, iyilikler yapmaya çalışır insan. Ancak yaptığı iyilikleri sağda solda anlatıp ne kadar iyi bir insan olduğunu gösterme yarışına girenlerin yaptıkları iyilik de iyilikten sayılmaz. Çünkü sağ elle yapılan iyilikten sol elin haberdar olmaması lazımdır. Atalarımız, iyiliğin gizli ve karşılık beklemeden yapılmasını ve yapıldıktan sonra da unutulması gerektiğini ne güzel anlatmışlar: “- – – -”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B

8) I. Oysa özellikle Batılı ülkelere baktığımızda toplumun sıradan sayılabilecek kesimlerinin bile bu türe ne kadar ilgi gösterdiklerini, ortaya çıkan ürünlerden kolaylıkla görebiliyoruz.
II. Çok şükür ki son yıllarda bu şikâyetlerimizi bertaraf edecek ve toplumun neredeyse tümünü kuşatabilecek nitelikte örnekler gündeme gelmeye başladı.
III. Hatırat bizde daha çok Tanzimat’tan sonra yazılmaya başlanan ve uzun yıllar neredeyse sadece Dışişleri mensuplarının yaşadıkları deneyimleri kaleme aldıkları bir tür.
IV. Ben, onlarca İngiliz kaptanın yayımlanan hatıralarını gördüğüm zaman bizim toplumumuzun benzer tecrübeleri yok mu diye hep hayıflanmışımdır.
V. Uzun yıllar, öbür alan mensuplarına çok fazla yayılmadı.
VI. Özellikle nehir söyleşi adı verilen ve genelde iki kişi aracılığı ile gerçekleştirilen profesyonel çalışmalar okuyucu ile buluşuyor artık.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?CEVAP
C

9) – – – -. Birikme, özleşme, bizim kişiliğimiz demektir; onun iç sesliğinde geçen bir oluştur. Çevrenin bize sunduklarına ne kadar muhtaç olursak olalım, hayat içinde başımızdan neler geçerse geçsin, ben insanın ancak yalnızlığında geçenlere değer veririm. Ne olursa sessizliğimizde olur bizim.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
A