Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
TESTİN ADI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) İlk kez atomda çekirdek kavramından bahseden bilim adamı kimdir?CEVAP
A

2) Thomson atom modeline göre;

I. Pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır.
II. Elektronlar atom içinde dağınık ve hareketsizdir.
III. Elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngede dolanırlar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) Bohr atom modeline göre elektronlar için;

I. Kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan dolanırlar.
II. Üst yörüngelerden daha kararlı yörüngelere geçerken ışıma yapar.
III. Atom içinde dağınık ve hareketsizdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Atom ile ilgili;

● Atomun yaptığı ışımalar kesikli spektruma sahiptir.
● Elektronlar açısal momentumu h‘nin tam katları olan belirli yörüngelerde dolanır.
● Elektronlar belli enerji değerlerine sahiptir.

ifadeler hangi atom modelini açıklamaktadır?CEVAP
A

5) Bohr atom modeline göre bir elektronun;
I. çizgisel momentum,
II. açısal momentum,
III. enerji,
niceliklerinden hangileri kesiklidir?CEVAP
A

6) Aşağıda verilen atom ile ilgili;

I. atomun çekirdekli yapıya sahip olması,
II. atomun elektron içermesi,
III. elektronların atom içinde yerlerinin sabit olması

yargılarından hangileri Thomson, Rutherford ve Bohr atom teorisi için ortaktır?CEVAP
A

7) Bohr atom modeline göre;

I. Kararlı yörüngelerin yarıçapı n2 ile doğru orantılıdır.
II. Elektronun toplam enerjisi n2 ile ters orantılıdır.
III. Elektronun açısal momentumu n ile doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (n = baş kuantum sayısı)CEVAP
A

8) Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulunan hidrojen atomu bir üst enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;

I. toplam enerji,
II. açısal momentum,
III. çizgisel hız

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
A

9) Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir. Temel haldeki atom elektronla uyarılınca Lyman serisinin a, b ışımaları ile Balmer serisinin Ha ışımaları gözlenebilmektedirBuna göre, gönderilen elektronların kinetik enerjisi en az kaç eV dur?CEVAP
A

10) Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda;

I. açısal momentum,
II. yarıçap,
III. çizgisel hız

niceliklerinden hangileri kesiklidir?CEVAP
A

11) Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan bir hidrojen atomu 2.enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;

I. bağlanma enerjisi,
II. çizgisel hızı,
III. dolanma periyodu

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
A

12) Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki verilmiştir.Temel haldeki hidrojen atomları 13 eV enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde spektrumunda;

I. c
II. b
III. Ha
IV. Hc

çizgilerinden hangileri oluşabilir?CEVAP
A