Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
TESTİN ADI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Aşağıdaki verilen bilim insanlarından hangisi modern fiziğin gelişmesine katkıda bulunmamıştır?CEVAP
A

2) “Bir elektronun bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek mümkün değildir.” yargısını ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Modern atom teorisine göre;

I. Elektronun açısal momentumu h‘nin tam katları olan yörüngelerde dolanır.
II. Maddeler hem dalga hem de parçacık özelliği gösterirler.
III. Atom içinde elektronların yerini tam olarak belirlemek imkansızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Modern atom teorisinde elektronun açısal momentumu ile ilgili;

I. Farklı kabuklardaki elektronlar aynı açısal momentuma sahip olabilir.
II. Açısal momentum değeri sıfır olabilir.
III. Her bir kabuktaki elektronların açısal momentum değerleri birden fazla olabilir.

yargılarından hangileri Bohr atom modeline göre farklıdır?CEVAP
A

5) Heisenberg belirsizlik ilkesine göre;

I. Bir elektronun momentumu ve konumu aynı anda tam olarak belirlenemez.
II. Maddeler sadece parçacık özelliği gösterir.
III. Belirsizlik maddenin kuantumlu yapısından kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Bir X atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibi verilmiştir.Buna göre;

I. 2,4 eV enerjili foton,
II. 2,5 eV enerjili elektron,
III. 3 eV enerjili foton

taneciklerinden hangileri X atomunu uyarabilir?CEVAP
A

7) Temel haldeki bir atomun uyarılması;

I. fotonla bombardıman etmek,
II. atomu ısıtmak,
III. atomları çarpıştırmak

yöntemlerinden hangileri ile yapılabilir?CEVAP
A

8) Bir X atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir.Buna göre;

I. 2,8 eV enerjili elektron,
II. 4,2 eV enerjili foton,
III. 4,8 eV enerjili elektron
taneciklerinden hangileri X atomunu uyarabilir?CEVAP
A

9) Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir.Buna göre,temel haldeki hidrojen atomunu;

I. 11 eV,
II. 12,75 eV,
III. 13,7 eV

enerjili elektronlarından hangileri uyarabilir?CEVAP
A

10) Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 3. enerji düzeyine uyarmak için hidrojen gazı üzerine;I. 12,1 eV foton göndermek,
II. 12,5 eV elektronla bombardıman etmek,
III. 10,2 eV elektronla bombardıman etmek

işlemlerinden hangileri yapılabilir?CEVAP
A

11) Cıva atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir.Buna göre, temel haldeki cıva atomunu aşağıda enerji değerleri verilen elektronlardan hangisi uyaramaz?CEVAP
A