Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
TESTİN ADI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Büyük patlama teorisine göre;

I. Evrenin bir başlangıcı vardır.
II. Evren genişlemektedir.
III. Evren oluşmadan önce aşırı sıcak ve yoğun bir haldedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

2) Büyük patlama teorisini;

I. evrende belli miktar hidrojen, helyum gibi hafif elementlerin varlığı,
II. yapılan deneyler sonucunun hidrojen ve helyumun evrendeki oranı ile örtüşmesi,
III. evrenin eş yönlü genişlemesi

yargılarından hangileri doğrulamaktadır?CEVAP
A

3) Hubble yasasına göre;

I. Evren küçülmektedir.
II. Galaksilerin Dünya’dan uzaklaşma hızı Dünya’ya olan uzaklıklarıyla ters orantılıdır.
III. Galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Büyük patlama teorisinin açıkladığı kozmik fon ışınımı ile ilgili;

I. Evrenin her yerinden eşit şiddetle gözlenir.
II. Kara cisim ışımasıdır.
III. En kısa dalgaboylu ışımadır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

5) “Büyük patlamadan 3.105 yıl sonra daha önceleri yüksek yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alamayan ışık evrende yayılmaya başlamış fotonlar serbest kalıp evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır.”

Büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışınım aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) Leptonlar ile ilgili;

I. Temel parçacıkların en hafifidir.
II. Zayıf nükleer kuvvetlerle etkileşime girerler.
III. Proton bir leptondur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

7) Baryonlar ile ilgili;

I. Nötron bir baryondur.
II. İki kuarkın birleşmesiyle oluşur.
III. Parçacıklar içinde en ağır olandır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

8) Temel parçacıklar ile ilgili;

I. Pauli dışarlama ilkesine uyarlar.
II. Yükleri elektronun –1, 0, 1 katı şeklindedir.
III. Bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşurlar.

yargılarından hangileri baryon ve mezonlar için ortak özelliktir?CEVAP
A

9) Fotonlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

10) Nötrinolar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

11) Kuarklar ile ilgili;

I. Hadronların yapı taşıdır.
II. Temel taneciklerdir.
III. Spinleri sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

12) Aşağıda temel parçacıklar ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A