Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:2020-2021
TESTİN ADI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
SORU SAYISI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 4
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 4 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Doğadaki temel kuvvetlerden yeğin nükleer kuvvet için;

I. Çekirdekte meydana gelir.
II. Baryon ve mezonlar arasında ortaya çıkar.
III. Doğadaki en zayıf kuvvettir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

2) Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi baryon sınıfında yer almaz?CEVAP
A

3) Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi mezon sınıfında yer alır?CEVAP
A

4) Elektromanyetik kuvvetlere aracılık eden parçacık aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) “Temel parçacıkların yapısında başka parçacıklar bulunmaz.”

bu ifadeye göre,aşağıdakilerden hangisi temel parçacıktır?CEVAP
A

6) Aşağıda verilen;

I. mezon
II. foton
III. elektron

parçacıklarından hangileri etkileşim parçacıklarıdır?CEVAP
A

7) Atom altı parçacıkları olan kuarkların birleşiminden proton ve nötron oluşur.
Buna göre protonu oluşturan kuark dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi bir baryonun kuark kombinasyonu olamaz?CEVAP
A

9) Aşağıdaki verilen kuark dizilimlerinden hangisi nötronu oluşturan kuark dizilimidir?CEVAP
A

10) Kuark yapısı verilenlerden;

I. ud
II. uss
III. dd

hangileri mezon sınıfına aittir?CEVAP
A

11) Bir X baryonu, bir yukarı(u) ve iki aşağı(d) kuarktan oluşmaktadır

Buna göre, bu X baryonunun yükü kaç e’dir?

CEVAP
A

12)

Yukarıda verilen bozunum denklemi ile ilgili;

I. Baryon sayısı korunumuna uyar.
II. Lepton sayısı korunumuna uyar.
III. Yük korunumuna uyar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A