Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 5 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
TESTİN ADI:Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite – 5 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Aşağıdaki parçacıklardan hangisinin karşıt parçacığı kendisidir?CEVAP
A

2) Elektronun karşıt parçacığı için;

I. Elektron ile aynı kütleye sahiptir.
II. Elektrik yükü elektronun zıt işaretlisidir.
III. Karşıt parçacığının adı nötrinodur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) Aşağıda verilen parçacık-karşıt parçacık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

4) Aşağıda verilen;tepkimelerin hangilerinde baryon sayısı korunur?CEVAP
A

5) Aşağıda verilen;tepkimelerin hangilerinde lepton sayısı korunur?CEVAP
A

6)

Bir elementin çekirdeğinde gerçekleşen radyoaktif bozunma eşitliğinde baryon sayısının korunabilmesi için X ile gösterilen parçacık aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?CEVAP
A

7) Uzaydaki gaz ve toz bulutlarını (nebula) bir araya getirerek yıldızların oluşum sürecini başlatan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Bir kararsız elementin çekirdeği Alfa ışıması yaptığında;

I. Atom numarası 2 azalır.
II. Kütle numarası 4 azalır.
III. Yeni bir elemente dönüşür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

9) Tedavi amacıyla bir hastaya verilen radyoaktif madde 20 gün sonra ilk verilen miktarın 1/32’sine düştüğüne göre, bu radyoaktif maddenin insan vücudunda yarılanma ömrü kaç gündür?CEVAP
A

10) Radyoaktif bir element;

I. alfa
II. beta
III. gama

ışımalarından hangilerini yaparsa atom numarası değişmez?CEVAP
A

11) Yıldız oluşumunda merkeze doğru olan kütle çekim kuvveti, füzyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji ile merkezden dışa doğru oluşan basınç ile dengelenir

Buna göre, oluşan bu dengeye ne denir?CEVAP
A

12) Nükleer fisyon ile ilgili;

I. Büyük kütleli bir çekirdek daha küçük iki çekirdeğe bölünür.
II. Nükleer santrallerde fisyon olayı ile elektrik üretilir.
III. Atom bombası fisyon tepkimesine örnektir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A