Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Basit Harmonik Hareket – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basit Harmonik Hareket
TESTİN ADI:Basit Harmonik Hareket – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Basit Harmonik Hareket – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında yapılan titreşim hareketine basit harmonik hareket denir.

Buna göre, aşağıda verilen örneklerden hangisi basit harmonik harekete örnek değildir?CEVAP
A

2) Basit harmonik hareket yapan bir cisim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

3) O noktasından K noktasına doğru harekete geçen cisim K – L noktaları arasında basit harmoni khareket yapmaktadır.

CEVAP
A

4) Bir cisim K-N arasında 12 s’lik periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.Buna göre, cisim şekildeki konumundan geçtikten 15 s sonra nerede olur?CEVAP
A

5) Düşey K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan tenis topu L noktasından O’ya t1, M noktasından N’ye t2 sürede geliyor.

Buna göre, t1t2 oranı kaçtır?(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)CEVAP
A

6) K-N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim M noktasından geçtikten 6 s sonra K noktasından geçiyor.Buna göre, cismin periyodu kaç s’dir?(Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)CEVAP
A

7)

Buna göre hızların büyüklükleri oranı vMvB kaçtır?CEVAP
A

8) Basit harmonik hareket yapan cismin maksimum ivmesi 36 cm/s2, genliği ise 4 cm’dir.

Buna göre, cisim denge konumundaki hızı kaç cm/s’dir?CEVAP
A

9) Basit sarkaç K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.Basit sarkaçta geri çağrıcı kuvvetin sıfır olduğu nokta için,
I. Hızı maksimumdur.
II. İvmesi sıfırdır.
III. İpteki gerilme kuvveti maksimumdur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

10) Basit harmonik hareket yapan özdeş K ve L cisimlerine ait kuvvet- konum grafiği şekildeki gibidir.Buna göre cisimlerin periyotları oranı TKTL kaçtır?CEVAP
A

11) Basit harmonik hareket yapan bir cismin açısal hızının büyüklüğü 1,5 rad/s dir.

Buna göre cismin frekansı kaç s-1 dir? (π = 3)CEVAP
A

12) Basit harmonik hareket yapan 2 kg kütleli bir cismin kuvvet-konum grafiği şekildeki gibidirBuna göre

I. Maksimum geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü 100 N’ dur.
II. Cismin hareket genliği 50 cm’dir.
III. Cismin periyodu 6 s’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(π = 3)CEVAP
A