Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Basit Harmonik Hareket – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basit Harmonik Hareket
TESTİN ADI:Basit Harmonik Hareket – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Basit Harmonik Hareket – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Kütlesi 1 kg olan piston, 40 cm genlik ve 0,6 s periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır.

Buna göre, pistona etki eden maksimum geri çağrıcı kuvvet kaç N’dur? (π = 3)CEVAP
A

2)

Buna göre cismin N noktasındaki ivmesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?CEVAP
A

3) Basit harmonik hareket yapan özdeş K ve L cisimlerine ait ivme – uzanım grafiği şekildeki gibidir.Buna göre,

I. İvmesinin en büyük değeri 300 m/s2‘dir.
II. Periyodu 0,01 s’dir.
III. Denge konumundan 30 cm uzaklıktayken ivmesi 240 m/s2‘dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) K-M arasında basit harmonik hareket yapan cismin denge konumu O noktasıdır.Buna göre, K ve L noktalarındaki geri çağrıcı kuvvetler FK ve FL’nin büyüklükleri oranı FKFL kaçtır?CEVAP
A

5) Basit harmonik hareket yapan bir cismin kuvvet – zaman grafiği şekildeki gibidir.Buna göre

I. Periyodu 12 s’ dir.
II. t=6 s anında cismin uzanımı maksimumdur.
III. t=10 s anında cismin hız ve ivme vektörleri aynı yönlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

6) Bir araç motorunun pistonu, periyodu 0,2 s genliği 30 cm olan basit harmonik hareket yapmaktadır.

Buna göre, pistonun maksimum ivmesi kaç m/s2’dir? (π = 3)CEVAP
A

7) Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cisim denge konumundan maksimum uzanıma doğru hareket ederken;

I. F, geri çağrıcı kuvvet,
II. a, ivme,
III. v, hız

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
A

8) Basit harmonik hareket yapan sarkacın uzanım-zaman grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, sarkacın maksimum hızı kaç cm/s dir? (π = 3)CEVAP
A

9) Basit harmonik hareket yapan 6 kg kütleli cismin kuvvetuzanım grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, cismin frekansı kaç s–1‘dir? (π = 3)CEVAP
A

10) Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı değiştirilirse,

I. periyot,
II. maksimum hız,
III. geri çağrıcı kuvvet

niceliklerinden hangileri değişir?CEVAP
A

11) Şekil I’deki K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin ivme-zaman grafiği Şekil II’deki gibidir.Buna göre

I. Cisim 4. saniyede O noktasındadır.
II. Cisim L noktasından harekete başlamıştır.
III. K noktasında ivmesinin büyüklüğü 100 m/s2 dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A