Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Basit Harmonik Hareket – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Basit Harmonik Hareket
TESTİN ADI:Basit Harmonik Hareket – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Basit Harmonik Hareket – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Yay sabiti 40 N/m olan özdeş yaylarla kurulan yay sarkacının ucuna 0,6 kg kütleli cisim bağlanarak dengeye getirilmiştir.Denge konumundan aşağı doğru çekilerek bırakılan kütlenin periyodu kaç s’dir? (π = 3)CEVAP
A

2) L uzunluğundaki ipe bağlı m kütleli cisimden oluşan basit sarkacın periyodu T’dir.

Aynı ortamda sarkacın boyu 16 katına cismin kütlesi 2 katına çıkarılırsa sarkacın periyodu kaç T olur?CEVAP
A

3)


10 cm uzunluğundaki 2 kg kütleli cisimden oluşan basit sarkacın periyodu kaç s’dir? (π = 3, g = 10 m/s2)CEVAP
A

4) Yay sabiti 180 N/m olan yayın ucuna 5 kg kütleli bir cisim asılarak yay sarkacı oluşturuluyor.Buna göre yay sarkacının periyodu kaç s’dir? (π = 3)CEVAP
A

5) Yay sabiti k, kütlesi m olan cisimle oluşturulan yay sarkacının periyodu T kadardır

Sarkacın periyodunun T2 olması için yay sabitinin değeri kaç k olmalıdır?CEVAP
A

6) Yay sabitleri şekildeki gibi verilen yayların arasına 8 kg kütleli cisim bağlanarak sürtünmesiz sistemde basit harmonik hareket yaptırılıyor.Buna göre, sistemin frekansı kaç s–1 dir? (π = 3)CEVAP
A

7) Yay sabiti k olan yay sarkacı ve ip uzunluğu l olan basit sarkaçtan oluşturulan sistemler yerçekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir gezegene götürülürse periyotları nasıl değişir?CEVAP
A

8) Basit harmonik hareket yapan bir yay sarkacının periyodu,

I. yay sabiti (k)
II. yerçekim ivmesi (g)
III. yayın uzunluğu (l)

niceliklerinden hangisine bağlıdır?CEVAP
A

9) Özdeş yaylarla oluşturulan sürtünmez sistemlerden Şekil I’deki sarkacın periyodu T1, Şekil II’deki sarkacın periyodu ise T2’dir.Buna göre, T1T2 oranı kaçtır?CEVAP
A

10) L uzunluğundaki ipe bağlı m kütleli cisimden oluşan basit sarkacın periyodu,

I. yerin çekim ivmesi (g)
II. ipin uzunluğu (L)
III. cismin kütlesi (m)

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
A

11) Aynı ortamda l ve 4l uzunluklu iplerin ucuna asılmış 2m ve m kütleli cisimler basit harmonik hareket yapmaktadır.Buna göre, cisimlerin periyotları oranı T1T2 kaçtır?CEVAP
A

12) 40 cm uzunluğunda olan şekildeki sarkaç O noktasının düşeyinden 30 cm aşağıdaki çiviye takılacak şekilde düzenlenmiştir.K noktasından serbest bırakılan sarkacın periyodu kaç s olur? (π = 3, g = 10 m/s2)CEVAP
A