Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Çembersel Hareket – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Çembersel Hareket
TESTİN ADI:Çembersel Hareket – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çembersel Hareket – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Düzgün çembersel hareket yapan m kütleli bir cismin yörünge yarıçapı sabit tutularak frekansının değeri azaltılıyor.

Buna göre cismin;

I. açısal hız,
II. çizgisel hız,
III. periyot

niceliklerinden hangilerinin değeri azalır?CEVAP
A

2) Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin;

I. çizgisel hız,
II. merkezcil ivme,
III. açısal hız

niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü sabittir?CEVAP
A

3) Dakikada 180 devir yapan çamaşır makinası kazanının periyodu kaç s’dir?CEVAP
A

4) Bir dairesel pistte 3 s’de 12 tur atan bir bisiklet tekerleğinin açısal sürati kaç rad/s’dir? (π= 3)CEVAP
A

5) Yarıçapı 2 m olan dönme dolabın açısal sürati 20 rad/s olduğuna göre, dönme dolabın çizgisel sürati kaç m/s dir?CEVAP
A

6) Yarıçapı 100 cm olan pervanenin çizgisel sürati 4 m/s olduğuna göre, pervanenin periyodu kaç s’dir? (π= 3)CEVAP
A

7) Açısal sürati 8π rad/s olan bir aracın frekansı kaç s−1 dir?CEVAP
A

8) Dairesel pistte bir tam turunu 10 s de koşan bir çocuğun açısal sürati kaç rad/s dir? (π= 3)CEVAP
A

9) Yarıçapı 2 m olan dairesel pistte düzgün çembersel hareket yapan bir aracın periyodu 12 s olduğuna göre, cismin merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir? (π= 3)CEVAP
A

10) Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim yarıçapı 1 m olan dairesel yörüngede saniyede 1/3 tur atmaktadır.

Buna göre, aracın merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir? (π= 3)CEVAP
A

11) O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan aracın çizgisel hızı şekildeki gibidir.Buna göre araç K noktasından geçerken aracın merkezcil ivme vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?CEVAP
A

12) Periyodu 3 s olan bir bisikletli yarıçapı 400 cm olan dairesel pistte düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre, bisikletlinin merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir? (π= 3)CEVAP
A