Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Çembersel Hareket – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Çembersel Hareket
TESTİN ADI:Çembersel Hareket – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çembersel Hareket – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1) O merkezli dairesel pistte 10 m/s hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapan aracın periyodu 12 s dir.

Buna göre, aracın K noktasından L noktasına gelinceye kadar geçen sürede ortalama ivmesi kaç m/s2 olur?CEVAP
A

2) Düzgün çembersel hareket yapan cisimler için;

I. Çizgisel hız değişkendir.
II. Merkezcil ivme vektörü yarıçap vektörüne diktir.
III. Merkezcil ivme büyüklüğü sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) 5 kg kütleli bir cisim yarıçapı 20 cm olan dairesel pistte 3 s de 5 tur atarak düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre, cisme etki eden merkezcil kuvvet kaç N dur? (π=3)CEVAP
A

4) R yarıçaplı yörüngede v çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmakta olan m kütleli cisim için hızının büyüklüğü değiştirilmeden kütlesi artırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?CEVAP
A

5) Kütleleri 2m ve m olan K, L cisimleri aynı ω açısal hızı ile O merkezli dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre, K ve L cisimlerine etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri oranı FKFL kaçtır?CEVAP
A

6) O merkezli dairesel pist etrafında düzgün çembersel hareket yapan X, Y ve Z araçlarının dönme frekansları sırayla f, 2f ve 3f dirBuna göre, araçların çizgisel hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
A

7) 1,5 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlanan 2 kg kütleli cisme düşey düzlemde saniyede 0,5 tur yapacak şekilde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor.

Buna göre, cisim düşey düzlemin en üst noktasından geçerken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

8) 2 m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanan 0,5 kg kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 5 rad/s açısal hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N dur?CEVAP
A

9) Kütlesi m olan cisim sürtünmesi önemsiz r yarıçaplı dairesel rayın K noktasından şekildeki gibi serbest bırakılıyor.Buna göre L noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç mg’dir? (g=yerçekimi ivmesi)CEVAP
A

10) Sürtünme katsayısı k=0,3 olan yatay düzlemde 54 km/h hızla viraja giren aracın savrulmadan dönebilmesi için viraj yarıçapı en az kaç metre olmalıdır? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

11) ω açısal hızı ile düzgün çembersel hareket yapan silindirin iç yüzeyinde m kütleli noktasal bir cisim şekildeki gibi kaymadan silindirle birlikte dönmektedir.Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,8 olduğuna göre silindirin açısal hızı kaç rad/s dir? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

12) Eğim açısı 53° olan sürtünmesi önemsiz 30 m yarıçaplı eğimli viraja giren aracın güvenli bir şekilde dönebilmesi için aracın çizgisel hızı en fazla kaç m/s olmalıdır? (g = 10 m/s2 ; sin53°=0,8 ; cos53°=0,6)CEVAP
A