Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Çembersel Hareket – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Çembersel Hareket
TESTİN ADI:Çembersel Hareket – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çembersel Hareket – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Sürtünme katsayısı 0,6 olan yatay tabla ω açısal hızıyla dönerken üzerindeki m kütleli cisim kaymadan durmaktadır.Buna göre, tablanın açısal hızı en fazla kaç rad/s’dir? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

2) Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim K, L ve M noktalarından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetleri TK, TL, TM oluyor.Buna göre ip gerilmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki ne olur?CEVAP
A

3) Sürtünme katsayısı 0,5 olan 500 m yarıçaplı yatay virajı, arabanın güvenli bir şekilde dönebilmesi için hızı en fazla kaç m/s olmalıdır? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

4) Bir motosikletlinin gösteri yaptığı silindirin yarıçapı 2 m olup 5 m/s’lik çizgisel hızla silindir içinde düzgün çembersel hareket yapabilmektedir.Buna göre, tekerlek ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısının minimum değeri kaçtır? (g = 10 m/s2)CEVAP
A

5) Tabure üzerinde oturan kolları iki yana açık olan çocuk tabure ile birlikte sabit eksen etrafında dönmektedir.

Çocuk kollarını kendine doğru çektiğinde;

I. açısal momentum,
II. açısal hız,
III. eylemsizlik momenti

niceliklerinden hangileri azalır?CEVAP
A

6) Bir araç yatay virajlı bir yolu güneşli havada maksimum sürati 10 m/s olacak şekilde güvenle alıyor.

Buna göre aracın aynı virajlı yolu yağmurlu havada güvenle alabilmesi için maksimum sürati kaç m/s olur?(Yağmurlu havadaki sürtünme katsayısını güneşli havadaki sürtünme katsayısını yarısı kadar olduğunu kabul ediniz.)CEVAP
A

7) Uzunluğu L olan ipin ucuna m kütleli cisim bağlanarak v çizgisel hızıyla yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırıldığında ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü F kadar oluyor.

Cismin çizgisel hızı değiştirilmeden ipin uzunluğu yarıya düşürülürse ipteki gerilme kuvveti kaç F olur?CEVAP
A

8)

Yarıçapı r olan O merkezli tekerlek ok yönünde kaymadan döndürüldüğünde X, Y ve Z noktalarının yere göre hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

9) Aşağıda verilen cisimlerden;

I. hareket halindeki otomobil tekerleği,
II. yel değirmeni,
III. lunaparktaki dönme dolap

hangileri sadece dönme hareketi yapmaktadır?CEVAP
A

10) Kendi ekseni etrafında ω açısal hızı ile dönen m kütleli r yarıçaplı kürenin eylemsizlik momenti;


I. m, kütlesi,
II. ω, açısal hızı,
III. r, yarıçapı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
A

11) Kütlesi 3 kg, uzunluğu 4 m olan homojen düzgün türdeş çubuk bir ucundan geçen eksen etrafında dönmektedir.

Buna göre, çubuğun eylemsizlik momenti kaç kg.m2 dir? ( I = 1/3 mL2)CEVAP
A

12) Dönerek öteleme hareketi yapan bir tekerleğin sahip olduğu kinetik enerji;

I. periyot,
II. kütle,
III. eylemsizlik momenti

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
A