Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Çembersel Hareket – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Çembersel Hareket
TESTİN ADI:Çembersel Hareket – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çembersel Hareket – 4 Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Şekil I, II ve III de verilen K sabit makarası, L dişlisi ve M tekerleğinden hangileri hem dönme hem öteleme hareketi yapmaktadır?CEVAP
A

2) Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerindeki tekerlek sabit v hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir.

Tekerlek şekildeki konumdan geçerken K ve O noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklükleri oranı vKvO kaçtır?CEVAP
A

3) Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin;

I. açısal momentum,
II. çizgisel momentum,
III. merkezcil ivme

niceliklerinden hangilerinin yönü değişkendir?CEVAP
A

4) O merkezli r yarıçaplı dairesel pistte m kütleli noktasal cisim v çizgisel hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır.Buna göre cismin açısal momentumu;
I. m, kütle
II. r, yarıçap
III. v, çigisel hız

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
A

5) Belli bir eksen etrafında dönen cismin sahip olduğu açısal momentumu ile ilgili;

I. Sağ el kuralı ile bulunur.
II. Vektörel bir büyüklüktür.
III. Cismin kütlesine bağlıdır.

yargılarından hangileri her ikisi içinde doğrudur?CEVAP
A

6) Kütlesi 2 kg, uzunluğu 4 m olan homojen düzgün türdeş çubuk kütle merkezinden geçen eksen etrafında 3 rad/s açısal hızla şekildeki gibi dönmektedirÇubuğun sahip olduğu açısal momentumunun büyüklüğü kaç kg.m2/s dir? (I = 1/12 mL2)CEVAP
A

7) Kütlesi 3 kg olan noktasal K cismi yarıçapı 2 m olan dairesel yörüngede 4 m/s hızla şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.Buna göre, cismin açısal momentumunun büyüklüğü kaç kg.m2/s dir?CEVAP
A

8) x – y koordinat düzleminde K diski, L silindiri ve M küresinin dönme yönleri Şekil I, II ve III’de verilen ok ile gösterilmiştir.Buna göre, K, L ve M cisimlerinin açısal momentumlarının yönü aşağıdakilerden hangisi gibidir?CEVAP
A

9) Dünyanın dönme eksenine göre, ekvator üzerinde bir kentte olan kişi hareketsiz durmaktayken ölçülen;

I. açısal hız,
II. açısal momentum,
III. eylemsizlik momenti

niceliklerinden hangileri kişi kuzey kutbuna gittiğinde değişmektedir?CEVAP
A

10) Bir buz patencisi kolları açık olarak sabit hızla dönerken kollarını kendine doğru çektiğinde hızının artığı gözleniyor.

Bu olayla ilgili olarak;

I. Açısal momentum korunur.
II. Eylemsizlik momenti azalır.
III. Çizgisel momentum korunur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Bir boru içerisinden geçirilmiş ipin ucuna bağlı m kütleli cisim şekildeki gibi döndürülüyor.Cisim döndürülürken ipin alt kısmından ip çekildiğinde m kütleli cismin;

I. açısal hız,
II. periyot,
III. çizgisel momentum,
IV. eylemsizlik momenti

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
A

12) ω açısal hızı ile dönen çubuğa bağlı L uzunluklu ipin ucundaki m kütleli cisimle birlikte dönerken ip çubuğun etrafına sarılmaktadır.Bu olayla ilgili cismin;

I. periyodu,
II. açısal hızı,
III. açısal momentumu

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
A