Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Çembersel Hareket – 5 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Çembersel Hareket
TESTİN ADI:Çembersel Hareket – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Çembersel Hareket – 5 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Mars ve Venüs gezegenlerinin Güneş’e uzaklıkları sırasıyla 2 AU ve 0,5 AU olup periyotları T1 ve T2’dir

Buna göre T1/T2 oranı kaçtır? (AU = Astronomik birim)CEVAP
A

2) Güneş etrafında dolanmakta olan Dünya ve Venüs gezegenlerinden Dünya’nın periyodu 1 yıldır.Buna göre Venüs’ün periyodu kaç yıldır?CEVAP
A

3) Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından B’ye t1, B’den C’ye t2, C’den A’ya t3 sürede geliyor.Gezegenin taradığı alanlar arasında S1 > S3 > S2 ilişkisi olduğuna göre süreler arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

4) Güneş etrafında dolanan bir gezegen A noktasından D noktasına 2t, C noktasından B noktasına 3t sürede geliyor.Buna göre, yarıçap vektörünün taradığı alanlar S1 ve S2 oranı S1S2 kaçtır?CEVAP
A

5) Bir gezegene bağlı uydunun gezegene uzaklığı R kadar olup, bu gezegen tarafından uyduya etki eden çekim kuvvet F kadardır.

Çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için gezegen ile uydu arasındaki mesafe kaç R olmalıdır?CEVAP
A

6) Dünya etrafında sırasıyla R ve 4R yarıçaplı yörüngelerde dolanan m ve 2m kütleli uyduların çizgisel hızları v1 ve v2’dir.Buna göre çizgisel hızları oranı v1v2 kaçtır?CEVAP
A

7) Bir gezegenin merkezinden itibaren çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.Gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi g olduğuna göre merkezinden 2R uzaklıktaki çekim ivmesi kaç g olur?CEVAP
A

8) Dünya üzerinde bulunan bir cisme etki eden çekim ivmesi,

I. Dünya’nın kütlesi,
II. cismin kütlesi,
III. cismin Dünya’nın merkezine uzaklığı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
A

9) Çekim ivmesi Dünya’nın çekim ivmesinin 25 katı olan bir gezegende ağırlığı 250 N olan bir cismin Dünya’daki ağırlığı kaç N olur?CEVAP
A

10) R yarıçaplı, M kütleli X gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı G kadar ölçülüyor.

2M kütleli Y gezegeninde m kütleli bir cismin ağırlığı G8 kadar ölçüldüğüne göre, Y gezegeninin yarıçapı kaç R’dir?CEVAP
A

11) Bir gezegen etrafında aynı yörüngede dolanmakta olan kütleleri farklı uydular için,

I. kütle çekim kuvvetleri,
II. periyotları,
III. kinetik enerjileri,

niceliklerinden hangileri eşit olur?CEVAP
A

12) Bir gezegen etrafında dolanan uydunun gezegene olan uzaklığı artıkça

I. uyduya etki eden çekim kuvveti,
II. uydunun çizgisel hızı,
III. uyduya etki eden çekim ivmesi

niceliklerinden hangileri azalır?CEVAP
A