Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Modern Fizik – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Modern Fizik
TESTİN ADI:Modern Fizik – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Fizik – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Michelson-Morley deneyinin sonucunda ışık hızının tüm referans sistemleri için aynı olduğunu ortaya çıktı.

Bu sonucun modern fiziğe en büyük katkısı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) 19.yy sonlarına doğru klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı fiziksel olayları açıklayan yeni teorileri kapsayan çalışmalar fizikte modern fizik denilen yeni dönemi başlattı.

Buna göre;

I. Siyah cisim ışıması
II. Özel görelilik
III. Termodinamik

olaylarından hangileri modern fiziğin doğmasına katkıda bulunmuştur?CEVAP
A

3) Michelson – Morley deneyi ile,

I. ışığın uzayda yayılması için bir ortama gerek olmaması
II. ışık hızının bütün referans sistemlerinde aynı olduğu
III. mutlak ışık hızının ölçülemez olduğu

olaylarından hangileri kanıtlanmıştır?CEVAP
A

4) Einstein’ın özel görelilik (izafet) teorisi;

I. Gözlemcinin veya ışık kaynağının hızından bağımsız olarak bütün eylemsizlik referans sistemlerinde
ışığın boşlukta yayılma hızı sabittir.
II. Işık tanecikli yapıda olmalıdır.
III. Newton yasaları birbirine göre sabit hızla hareket eden tüm referans sistemlerinde geçerlidir.

postulatlarından hangilerine dayanmaktadır?CEVAP
A

5)

Buna durumda, içerdeki ve dışarıdaki gözlemciye göre sırasıyla ∆t1 ve ∆t2 değerlerinin değişip değişmeyeceği konusunda ne söylenir?CEVAP
A

6) Bütün eylemsiz referans sistemlerinde aşağıdakilerden hangisinin değeri her koşulda değişmez?CEVAP
A

7) Einstein’ın izafiyet teorisinde bahsettiği eylemsiz referans sistemi kavramı;

I. Hareketsiz(durgun)
II. İvmeli hareket eden
III. Sabit hızlı hareket eden

yargılarından hangilerini ifade eder?CEVAP
A

8) Uzunlukları aynı olan üç çubuk hızları c/4 , c/3 ve c/2 olan üç uzay aracına hareket doğrultusuna paralel olarak yerleştiriliyor.

Bu uzunluklar durgun bir gözlemciye göre sırasıyla L1, L2 ve L3 ise, uzunlukların büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıl olur?CEVAP
A

9)
CEVAP
A

10) v hızıyla ilerleyen vagonun tavanında bulunan ışık kaynağından çıkan ışınların hızını Eda v1, Kuzey v2, ve Doruk v3 olarak gözlemliyor.Buna göre v1, v2 ve v3 hız büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

11) Durgun haldeki X halkası ve Y kare levhası gösterilen yönlerde yüksek hızlarda hareket ettiriliyor.Buna göre yüksek hızlarda hareket eden cisimlerin görünümleri şekildekilerden hangisidir?

CEVAP
A