Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Modern Fizik – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Modern Fizik
TESTİN ADI:Modern Fizik – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Fizik – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Şekildeki fotosel devrede katot metali üzerine ışık ışınları gönderilince devredeki ampermetre akım geçtiğini gösteriyor.Bu akımı azaltmak

I. anot metalinin alanı
lI. gönderilen ışığın dalga boyu
III. metal levhalar arsındaki uzaklık
IV. gönderilen ışığın şiddeti

niceliklerinden hangileri azaltılmalıdır?CEVAP
A

2) Bir elektrik lambası gücünün 6 wattlık bölümü ile λ = 3,3 x 10-7 m dalga boylu fotonlar yayıyor.

Bu lambanın 2 saniyede yaydığı λ dalga boylu fotonların sayısı nedir? (h = 6,6 x 10-34 Js ; c = 3 x 108 m/s)CEVAP
A

3) Şekildeki fotoselden kopartılan elektronlar 8 eV’luk maksimum kinetik enerji ile metal levhadan ayrılıyor.Katot metalinin eşik dalga boyu 6200 Å olduğuna göre, gelen fotonun enerjisi kaç eV’tur? (hc = 12400 eV Å)CEVAP
A

4) Bir fotoelektrik devrede gelen fotonların frekansının sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisine bağlı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre;

I. Grafiğin eğimi
Planck sabitini verir.
II. Bağlanma enerjisi 2E’dir.
III. Fotonun kinetik enerjisi 10E’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

5) Şekildeki fotoelektrik devrede katota düşürülen fotonların enerjisi 4 eV, metalin bağlanma enerjisi 2,5 eV’turAmpermetreden akım geçmediğine göre, üretecin kesme gerilimi en az kaç volttur?CEVAP
A

6) Günlük hayatta kullandığımız sistemlerden;

I. otomatik kapı sistemleri
II. ışığa duyarlı aydınlatma sistemleri
III. araçlarda far sensörleri

hangileri fotoelektrik olayın teknolojideki uygulamalarına örnektir?CEVAP
A

7) Özdeş fotosellere düşürülen X, Y ve Z ışınlarının akım-gerilim grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, X, Y ve Z ışınlarının frekansları fX, fY ve fZ arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

8) Aynı fotosele ayrı ayrı düşürülen K, L ve M ışıklarının akım-gerilim grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre;

I. kesme potansiyelleri VK = VL > VM,
II. dalga boyları λM > λK = λL,
III. ışık şiddetleri IK > IL > IM

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

9) Eşik dalgaboyu 3100 Å olan katot yüzeyinden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi 3 eV olmaktadır.

Buna göre, fotonların enerjisi kaç eV olur? (hc = 12400 eV . Å)CEVAP
A

10) K, L ve M metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin, tek renkli aynı metale gelen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, fotoelektronları durduran kesme potansiyel farkları VK, VL ve VM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

11) Fotoelektrik bir devre kullanarak hazırlanan bir deney düzeneğinde şekilde belirtilen maksimum kinetik enerji-frekans grafikleri elde ediliyor.Buna göre,

I. Deneyde, katot olarak üç farklı metal kullanılmıştır.
II. Kayaklardan salınan fotonların enerjileri aynıdır.
III. Kaynakların titreşim frekansları aynıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?CEVAP
A