Kazanım Testleri

12. Sınıf Fizik Kazanım Testleri – Modern Fizik – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Modern Fizik
TESTİN ADI:Modern Fizik – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Modern Fizik – 4 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Compton olayında gelen foton serbest elektronla çarpıştıktan sonra enerjisinin 3/4’ünü kaybederek saçılıyor.

Buna göre, gelen fotonun frekansının saçılan fotonun frekansına oranı kaçtır?CEVAP
A

2) Dalgaboyu λ , enerjisi E olan bir foton serbest bir elektronla esnek çarpışma sonucu saçılıyor.

Saçılan elektronun enerjisi E/3 olduğuna göre, saçılan fotonun dalgaboyu kaç λ’dır?CEVAP
A

3) Bir Compton saçılması olayında;

I. Toplam mekanik enerji korunur.
II. Toplam momentum korunur.
III. Fotonun frekansı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

4) Compton saçılması şekildeki gibi modelleniyor.Bu durumda, saçılan fotonun gelen fotona göre, dalga boyu, momentumu ve frekansı nasıl değişir?CEVAP
A

5) Compton olayında gelen ve saçılan foton için aşağıda verilen niceliklerden hangisi eşittir?CEVAP
A

6) λ1 dalga boylu bir fotonla durgun bir elektronun etkileşimleri sonucunda gelen foton, enerjisinin %30’nu elektrona aktarıp λ2 dalga boylu olarak saçılıyor.

Buna göre, λ1λ2 oranı nedir?CEVAP
A

7) Aşağıdaki ışık olaylarının hangisinde foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır?CEVAP
A

8) Işık ile ilgili,

I. doğrusal yolla yayılma
II. soğurulma
III. tanecikli özellik gösterme

özelliklerden hangileri fotoelektrik olay ve Compton saçılmasının ortak özelliklerindendir?CEVAP
A

9) Işığın özellikleri ile ilgili,

I. Fotoelektrik olay
II. Compton saçılması
III. Aydınlanma

olaylarından hangileri ışığın tanecik modelini açıklar?CEVAP
A

10) Eşit kütleli K, L ve M parçacıkarının de Broglie dalga boyları arasında λK > λL > λM ilişkisi vardır.

Buna göre parçacıkların hızları vK, vL ve vM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

11) Kütleleri 3m ve 2m olan K ve L parçacıkları hızları sırayla v ve 2v hızlarıyla hareket ediyorlar.

Buna göre K ve L parçacıklarına eşlike eden de Broglie dalga boyları oranı λ1λ2 kaçtır?CEVAP
A

12) Kütlesi ve momentumu olan her cisme eşlik eden dalgaya – – – – denir.

Boş bırakılan yere hangisinin gelmesi en uygundur?CEVAP
A