Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
TESTİN ADI:Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 1 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Fosil yakıtlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

2) Ham petrolün rafinasyonuyla aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?CEVAP
B

3) Petrol ile ilgili;

I. Sadece yakıt olarak kullanılır.
II. Ayrımsal damıtma yöntemiyle LPG, benzin, motorin gibi bileşenlerine ayrılır.
III. Ham hâli kullanıma uygun değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Fosil yakıtlar ile ilgili;

I. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi maddelerdir.
II. Ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri vardır.
III. Kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

5) CO2 gazıyla ilgili;

I. Fosil yakıtların yanma ürünüdür.
II. Sera etkisinin oluşmasına neden olur.
III. Asit yağmurlarının oluşumunda etkilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Ham petrol içerdiği bileşenlere ve bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm petrollerin ana bileşenleri aynıdır.

Ham petrolün ana bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

7) Fosil yakıtların kullanımı sonucu,

I. CO2
II. SO2
III. NO2

gazlarından hangileri oluşur?CEVAP
E

8) Fosil yakıtların çevreye verdikleri zararları azaltmak için aşağıda verilen çalışmalardan hangisi yapılmamalıdır?CEVAP
A

9) Petrol ile ilgili;

I. Taşınması sırasında meydana gelen kazalar çevre kirliliğine neden olur.
II. Doğadaki canlı kalıntılarının uzun yıllar içinde bozunmaya uğramaları ile oluşur.
III. Kullanımının arttırılması ile çevre daha çok kirlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10) Kömür ile ilgili;

I. İnsanoğlunun çok uzun yıllardır kullandığı yakıtlardan biridir.
II. Taşınması ve depolanması diğer fosil yakıtlara göre daha kolaydır.
III. Aşırı kullanımı çevreye zarar vermez.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
E

11) Doğal gaz ile ilgili;

I. Petrol rezervlerinin üzerinde birikir.
II. Sıvılaştırılmış petrol gazı olarak bilinir.
III. Yapısında büyük oranda metan gazı bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

12) Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsizce kullanımı sonucunda oluşan bazı gazlar asit yağmurlarına neden olurlar.

Asit yağmurları ile ilgili;

I. Toprak ve su kirliliğine neden olurlar.
II. Çatılarda bulunan kiremitlere zarar verirler.
III. Pamukkale travertenleri gibi doğal güzelliklere zarar verirler.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E