Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
TESTİN ADI:Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Doğada sürekli mevcut olabilen ve ham madde bağımlısı olmayan enerjiye yenilenebilir enerji denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir?CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr enerjisinin olumsuz yönlerinden biridir?CEVAP
A

3)
I. Yerkürenin en sıcak katmanına inebilen yeraltı sularıdır.
II. Yeryüzüne doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaşır.
III. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerjidir


Yukarıda verilen ifadeler hangi enerji kaynağına aittir?CEVAP
C

4) Ülkemizde dünyanın en büyük güneş enerji santrali için Konya-Karapınar’da çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışma için Karapınar’ın uygun görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
C

5) Organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji hangisidir?CEVAP
B

6) Biyokütle enerjisi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

7) Hidrojen enerjisi ile ilgili;

I. Yandığında sadece su buharı oluşturur.
II. Doğada bileşikleri hâlinde bulunduğundan saf olarak elde edilmesi zordur.
III. Saf olarak depolanmasının maliyeti yüksektir.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

8)
I. Sodyum bor hidrür ve sodyum metaborat bileşiklerinin yanıcı olmaması,
II. Yakıt için gerekli hidrojenin NaBH4 ve H2O dan ortak elde edilmesi,
III. Tepkimede kullanılan katalizörün tekrar kullanılmaya uygun olması,

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri bor madeninden enerji üretiminin avantajları arasındadır?CEVAP
E

9) Nükleer enerji, küçük çekirdeklerin birleşerek büyük atomları veya büyük çekirdeklerin parçalanarak küçük atomları oluşturması sonucu elde edilen enerjidir.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nükleer enerjinin özelliklerinden değildir?CEVAP
D

10) Sürdürülebilirlik; toplumun ekosistemin ana kaynaklarını tüketmeden, belirsiz bir geleceğe dek işlevini devam ettirmesidir.

Buna göre,
I. polimer,
II. kâğıt,
III. metal
maddelerinden hangileri sürdürülebilir hayat üzerinde etkilidir?CEVAP
E

11) Polimer maddelerin olumsuz yönlerine;

I. Uzun yıllar bozunmadan kalırlar ve doğada parçalanmazlar.
II. Bazılarının insan sağlığı üzerine zararlı etkileri vardır.
III. Dayanıklıdırlar.

ifadelerinden hangileri örnek verilebilir?CEVAP
C

12) Kimya dersinde bir öğretmen öğrencilerinden nanoteknoloji ile gelecekte yapılabilecek bazı çalışmalara örnekler vermelerini istemiştir.

Öğrencilerden bazıları aşağıdaki örnekleri vermiştir;

• Mikroskobik boyutlarda bilgisayarlar üretilebilir.
• İnsan beyninin kapasitesi, ek nano hafızalarla güçlendirilebilir.
• Günlük hayatta kullanılabilecek yanmaz, leke tutmaz kıyafetler üretilebilir.
• İnsan vücudundaki hastalıklı dokuyu bulup iyileştiren, ameliyat yapabilen nano robotlar yapılabilir.
• Bir milyon sinema filmi alabilen CD ve DVD’ler üretilebilir.

Buna göre verilenlerden kaç tanesi doğrudur?CEVAP
E