Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Karbon Kimyasına Giriş – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karbon Kimyasına Giriş
TESTİN ADI:Karbon Kimyasına Giriş – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Karbon Kimyasına Giriş – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Laboratuvar ortamında üretilen ilk organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Organik bileşikler ile ilgili;

I. Ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarıdır.
II. Erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir.
III. Genellikle kovalent bileşiklerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Bütün organik bileşiklerin yapısında;

I. karbon,
II. oksijen,
III. hidrojen

elementlerinden hangileri bulunur?CEVAP
A

4) Tabloda verilen bileşikler organik / anorganik olarak “✔” işareti ile işaretlenmiştir.Buna göre hangi bileşikler doğru işaretlenmiştir?CEVAP
E

5) Aşağıdaki bileşiklerden hangisi anorganik değildir?CEVAP
D

6)
I. C6H12O6
II. CaCO3
III. CCl4
IV. CO2
V. CH4

Verilenlerden hangileri organik bileşiktir?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiklerin özelliklerinden değildir?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiktir?CEVAP
C

9) Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşik değildir?CEVAP
A

10) Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

11) C, H ve O elementlerinden oluşan ve basit formüllü CH2O olan organik bir bileşiğin mol kütlesi 180 g/mol ‘dür.

Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)CEVAP
C

12) C ve H elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,1 mol’ü yeterince oksijenle yandığında 0,4 mol H2O ve NK’da 6,72 litre CO2 gazı oluşuyor.

Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B