Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Karbon Kimyasına Giriş – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karbon Kimyasına Giriş
TESTİN ADI:Karbon Kimyasına Giriş – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Karbon Kimyasına Giriş – 2 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) CxHy organik bileşiğinde kütlece %20 oranında H elementi bulunduğuna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
B

2) Mol kütlesi 70 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH2 ise molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
D

3) C, H ve O elementlerinden oluştuğu bilinen bir organik bileşik kütlece %60 C, %8 H ve %32 O içermektedir.

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol )CEVAP
E

4) Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8 mol CO2 ve 1,2 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) Bir organik bileşiğin 9,2 gramı yakıldığında 0,4 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol, O:16 g/mol )CEVAP
D

6) Tabloda bazı bileşiklerin molekül ve basit formülleri verilmiştir.Buna göre hangilerinin basit formülü doğru yazılmıştır?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi karbon elementinin oluşturabileceği bağ şekli değildir? ( 6C)CEVAP
D

8) Karbon elementiyle ilgili;

I. Kararlı bileşiklerindeki bağ sayısı dörttür.
II. Elektronegatifliği fazla olduğu için çok sayıda bileşik yapar.
III. Düz, dallanmış zincirli veya halkalı yapıya sahip bileşik oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Karbon elementinin allotropları ile ilgili;

I. Karbon atomu allotroplarında farklı hibritleşme yapabilirler.
II. Molekül şekilleri farklı olabilir.
III. Elmas bilinen en sert doğal allotropudur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10)

Verilen karbon allotroplarının kullanım alanlarıyla doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Karbon nanotüpler ile ilgili;

I. Grafite uygulanan özel işlemler sonucu oluşan nanometre boyutundaki silindirik tüplerdir.
II. Elmastan daha serttir.
III. Elektrik iletkenliği bakır ve gümüşten daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi karbonun allotroplarından değildir?CEVAP
C