Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Karbon Kimyasına Giriş – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karbon Kimyasına Giriş
TESTİN ADI:Karbon Kimyasına Giriş – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Karbon Kimyasına Giriş – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1)CEVAP
E

2)

Verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?CEVAP
A

3) Aşağıda organik bir bileşiğin orbital örtüşmesi verilmiştir.

Buna göre;

I. Bileşiğin molekül formülü C2H4’dür.
II. C atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
III. p – p orbital örtüşmesi sonucu pi bağı oluşmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4)CEVAP
E

5)
I. HCN
II. CO2
III. H2S

Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin molekül geometrisi doğrusaldır? (1H, 6C, 7N, 8O, 16S)CEVAP
B

6) NH3 molekülü için;

I. Polardır.
II. Molekül geometrisi üçgen piramittir.
III. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H)CEVAP
E

7)

Yukarıda Lewis formülü verilen molekül ile ilgili;

I. Formülü HCOOH’dir.
Il. Yapısında apolar kovalent bağ bulunur.
III. Ortaklanmamış 5 elektron çifti vardır.

yargılardan hangileri doğrudur? (1H, 6C, 8O)CEVAP
A

8)

Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde hibritleşen atom yoktur? (1H, 5B, 6C, 7N, 8O, 17Cl)CEVAP
B

10) Aşağıdaki elementlerden hangisi bileşik yaparken oktet kuralına uymaz?CEVAP
A

11)

Organik molekülü için; I. sp, sp2 ve sp3 hibritleşmesi yapmış C atomları vardır. Il. 13 tane sigma bağı bulunur. III. 3 tane pi bağı bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12)

I. VSEPR gösterimi AX2 şeklindedir.
Il. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
III. Merkez atom üzerinde bağ oluşumuna katılmayan 4 elektron çifti vardir.

yargılardan hangileri yanlıştır?CEVAP
D