Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Karbon Kimyasına Giriş – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Karbon Kimyasına Giriş
TESTİN ADI:Karbon Kimyasına Giriş – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Karbon Kimyasına Giriş – 4 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)
I. CH4
II. BeH2
III. H2O
IV. NH3

Verilen moleküllerden hangilerinde merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır?CEVAP
E

2) H2O molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 8O)CEVAP
D

3) HF molekülü için;

I. 1 tane sigma bağı içerir.
II. Molekül geometrisi doğrusaldır.
III. Bağ açısı 180°‘dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (1H, 9F)CEVAP
E

4) VSEPR gösterimi AX2E2 şeklinde olan molekül ile ilgili;

I. Molekül geometrisi açısaldır.
II. 2 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir.
III. Merkez atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

5) BF3 molekülü için;

I. Molekül geometrisi üçgen düzlemdir.
II. VSEPR gösterimi AX3’tür.
III. Bağ açısı 120°’dir.

yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 5B)CEVAP
E

6) CH4 bileşiğinin merkez atomunun hibritleşme türü ve molekül geometrisi aşağıdakilerden hangisidir? (6C, 1H)CEVAP
C

7)
I. LiH
II. HF
III. BeH2

Verilen moleküllerden hangilerinde hibritleşme görülmez?CEVAP
C

8)

Yanda yapı formülü verilen molekül ile ilgili;

I. C atomu oktet kuralına uymuştur.
II. Merkez atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
III. C – O bağı polardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Düz zincirli C4Hn molekülündeki C atomlarından ikisi sp, ikisi de sp3 hibritleşmesi yapmaktadır.

Buna göre;

I. n = 6’dır.
II. Moleküldeki tüm bağlar polardır.
III. Molekül 8 tane sigma, 1 tane pi bağı içerir.

yargılardan hangileri doğrudur? (1H, 6C)CEVAP
A

10) Aşağıdaki moleküllerden hangisinin VSEPR gösterimi yanlış verilmiştir? ( 1H, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O)CEVAP
B

11)

eten molekülü için;

I. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapar.
II. VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir.
III. Her iki karbon atomu da merkez atomdur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin VSEPR gösterimi yoktur?CEVAP
D